Terug naar overzicht

Coronamiljoenen vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

De miljoenen euro’s om de gevolgen van de coronamaatregelen voor studenten te verzachten gaan vooral naar intensieve begeleiding en naar maatregelen om het studentenwelzijn te bevorderen.  

Dat blijkt uit een eerste rapportage in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Voor het mbo en hoger onderwijs is in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in totaal 2,7 miljard euro beschikbaar. Een groot van dat bedrag is al uitgegeven voor onder meer de halvering van het collegegeld en de verlenging van het studentenreisrecht met een jaar. 

Voor de inzet van 600 miljoen euro moesten de instellingen samen met de medezeggenschap zelf plannen maken. Naar nu blijkt besteden de instellingen de komende twee jaar ruim 40 procent voor het aanpakken van studievertraging.  

Zorg op maat 
De universiteiten en hogescholen steken respectievelijk 36 en 27 procent van het budget aan de verbetering van het studentenwelzijn: er komt meer “zorg op maat” voor wie mentale of persoonlijke problemen heeft.  Bij Fontys Hogescholen bijvoorbeeld komt er bij elk instituut een “welzijnscoach”. 

In het hbo gaat verder bijna een kwart van het budget naar de aanpak van studievertraging bij de lerarenopleidingen. Het wo besteedt daar 10 procent aan en nog eens 11 procent aan betere ondersteuning en begeleiding van vertraagde geneeskundestudenten die coschappen lopen.  

Onderzoeksvertraging 
Onderzoekers met een tijdelijke aanstelling die vertraging hebben opgelopen, worden in staat gesteld om hun onderzoek af te ronden. Daarvoor is twee maal 81 miljoen euro gereserveerd. 

Volgens de rapportage is de medezeggenschap over het algeheel goed betrokken bij de totstandkoming van de bestedingsplannen. Studentleden vinden echter dat de plannen wel erg snel moesten worden ontwikkeld en dan ook nog in een periode dat de raden en opleidingscommissies van samenstelling wisselden. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?