Terug naar overzicht

LSVb: coronacompensatie moet ruimer

Janine Janssen
Illustratie: Janine Janssen

Studenten lopen ten onrechte corona-compensatie mis, zegt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Ook studenten die het eerste semester van dit collegejaar afstuderen, zouden er recht op hebben.

Studenten die vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie – en dus meer collegegeld moeten betalen – krijgen als compensatie een geldbedrag van 535 euro. De regeling geldt voor studenten die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 hun diploma hebben gehaald.

Die regeling moet verruimd worden, vindt LSVb-voorzitter Ama Boahene. Studenten verdienen volgens haar ook compensatie als ze afstuderen voor vóór 31 januari 2022. “De compensatie is bedoeld voor mensen die studievertraging hebben opgelopen door corona en daaronder vallen volgens ons ook studenten onder die in het eerste semester van dit collegejaar afstuderen.”

Meldpunt
De studentenvakbond opende 10 augustus daarom het Meldpunt coronacompensatie. Ze kregen ruim 300 meldingen van studenten die vinden dat ze ten onrechte geen aanspraak kunnen maken op de regeling. “Het komt vaak voor dat studenten geen stage konden lopen vanwege de crisis en daarom studievertraging hebben opgelopen. En we horen bijvoorbeeld ook van studenten die zelf corona hebben gehad of hun scripties te laat terugkregen van docenten die ziek waren”.

Onderscheid maken tussen corona-gerelateerde studievertraging en vertraging met een andere oorzaak, is volgens Boahene niet te doen als de regeling wordt verruimd. “De regeling geldt nu ook voor iedereen en dat is terecht omdat alle studenten last hebben van de crisis.”

Kamervragen
Inmiddels hebben de SP en GroenLinks vragen gesteld aan onderwijsminister Van Engelshoven. “Op welke wijze kunt u deze groep studenten tegemoet komen?”, vraagt Peter Kwint (SP) zich af. Lisa Westerveld (GroenLinks) wil weten wat de verruiming van de regeling gaat kosten en of de minister van plan is de compensatie uit te breiden: “Zo nee, waarom niet?”.

Boahene hoopt dat het kabinet er meer budget voor vrijmaakt. Half november vergadert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?