Terug naar overzicht

Minister wil doorstroom van mbo’ers naar pabo verbeteren

Demissionair minister Van Engelshoven maakt zich zorgen over de teruglopende aanmeldingen bij de pabo’s. Ze wil onderzoeken hoe er meer mbo’ers naar de pabo kunnen zonder dat dit ten koste gaat van het pabo-niveau.

PvdA-Kamerlid De Hoop riep de minister woensdag op om iets te doen aan de haperende doorstroom van mbo naar pabo. Gelet op het enorme onderwijzerstekort vindt hij dat Nederland het zich niet kan veroorloven dat een kwart van de kandidaten zakt voor de toelatingstoetsen. Hij begrijpt dat de pabo’s niet te veel tijd mogen verliezen met het bijspijkeren van studenten naar hetzelfde startniveau, maar is het geen idee dat het mbo zijn studenten beter klaarstoomt?

Andere Kamerleden reageerden fel: Kamerlid Peters (CDA) wees erop dat een kwart van de kinderen het onderwijs momenteel verlaat “als functioneel analfabeet”. Wil De Hoop het lerarentekort oplossen door de toelatingsnorm te verlagen voor mensen die het niveau niet hebben en hun wel een diploma te geven?

Nekharen
Bij PVV-Kamerlid Beertema gingen “de nekharen overeind staan”: volgens hem is de doorstroom van mbo naar pabo lastiger omdat er in het mbo heel weinig aan algemeen vormend onderwijs wordt gedaan. “We willen nu eenmaal studenten in de pabo’s van wie de taal- en rekenvaardigheid gewoon op orde is.”

De Hoop verzekerde dat het afstudeerniveau bij de pabo’s ook wat hem betreft niet omlaag mag, maar dat hij wel hoopt dat de minister wil kijken hoe er meer mbo’ers naar de pabo kunnen. Dan krijgen ze in elk geval een kans om het vereiste niveau te halen.

Hij kreeg steun van D66, dat zelfs helemaal af wil van de toelatingstoetsen. “Dat hebben we al eens eerder voorgesteld”, zei Kamerlid Van Meenen, “en nu het lerarentekort almaar groter wordt, lijkt het me logisch dat we hier nog een keer naar kijken”. Het gaat volgens hem beslist niet ten koste van de kwaliteit, want aan het eind van de opleiding kun je volgens hem heel stevige eisen stellen. “Dat je niet naar de pabo mag als je niet weet hoeveel stampers een zonnebloem heeft, dat gaat er bij mij niet in.”

Lat niet verlagen
Zijn partijgenoot minister Van Engelshoven wil zover niet gaan, maar het kijken naar de toelatingstoetsen betekent in haar ogen zeker niet dat we “de lat en de eindtermen van de pabo gaan verlagen”. Ze wil onder meer onderzoeken of het mbo zijn studenten beter kan voorbereiden op de pabo “zodat ze dan eigenlijk al geslaagd zijn voor de pabo-toelatingstoetsen”.

Ze sluit ook niet uit dat de toetsen pas in het eerste jaar worden afgenomen. Dat vraagt dan wel om extra begeleiding en daarover wil de minister met de pabo’s in gesprek. Voor de begrotingsbehandeling medio november zal de minister de Kamer een brief sturen over hoe het verder moet met de toelatingstoetsen. Ook is er dan een onderzoek klaar naar de effecten van de halvering van de eerste twee jaren collegegeld op de instroom bij de lerarenopleidingen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?