Terug naar overzicht

Topsporter of chronisch ziek: student voelt zich belemmerd

Illustratie: Daan van Bommel

Van de studenten die aan topsport doen, een psychische of lichamelijke aandoening hebben of een eigen bedrijf beginnen, voelt 85 procent zich belemmerd bij het volgen van onderwijs.

Ruim één op de acht studenten (13,2 procent) heeft een zogenoemde ‘ondersteuningsbehoefte’ bij het volgen van hun opleiding, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête. Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft de resultaten nader geanalyseerd.

Het gaat niet alleen om studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie, ADHD of een lichamelijke beperking. Studenten konden ook aangeven dat ze extra steun nodig hebben vanwege bijvoorbeeld moeilijke familieomstandigheden, een eigen bedrijf of een topsportcarrière.

In het hbo had bijna de helft van alle studenten met een ondersteuningsbehoefte dyscalculie en dyslexie, terwijl die groep in het wo dertig procent beslaat.

Ook bij Avans studeren topsporters, studenten met een functiebeperking en studenten die een eigen bedrijf runnen. Ook zij hebben de mogelijkheid op extra begeleiding. Hiervoor kan je naar je slb’er of de Student Informatie Balie, waar je een afspraak met een studentendecaan kunt maken. Meer info over hulp bij studeren met een functiebeperking vind je ook op iAvans.

Belemmeringen
Het valt op dat een groot deel van de respondenten op zijn minst “een beetje” belemmeringen ervaart bij het volgen van onderwijs. In totaal loopt 85 procent van de studenten met een ondersteuningsbehoefte tegen obstakels aan. Studenten met een psychische aandoening of ADHD ervaren relatief de meeste belemmeringen.

Topsporters en studentondernemers hebben de minste problemen. Desondanks zijn de ondernemers het minst tevreden over de voorzieningen bij hun opleiding. Ze missen bijvoorbeeld een aanspreekpunt, krijgen niet altijd begrip voor hun ondersteuningsbehoefte, of vinden dat ze te weinig financiële steun krijgen van hun instelling.

Ondersteuning
Goed nieuws is er ook. Over het algemeen zijn studenten die extra ondersteuning nodig hebben weliswaar iets minder tevreden over de faciliteiten van de opleiding dan andere studenten, maar die verschillen zijn volgens het ECOI minimaal.

Ze zijn over het algemeen bijvoorbeeld best te spreken over de toetsvoorzieningen (denk aan extra tijd voor toetsen of aan digitale hulpmiddelen) en over de persoonlijk gesprekken met iemand van de opleiding. De communicatie over ondersteuning via de website of een studentenportal wordt juist een stuk minder gewaardeerd. Op bijna alle gebieden zijn studenten met een motorische beperking het meest tevreden van de groep die ondersteuning nodig heeft.

Onderwijsinstellingen
Tussen het hbo en het wo zijn geen grote verschillen geconstateerd. In het hbo zijn studenten het meest tevreden bij Hogeschool Van Hall Larenstein. In het wo scoren Wageningen University en de Universiteit Twente het hoogst bij de bachelorstudenten. Ook bij de wo-masterstudenten haalde de Universiteit Twente de beste cijfers.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?