Terug naar overzicht

Rijk steekt stokje voor nieuwbouw studentenwoningen

illustratie: Julika Runow
Illustratie: Julika Runow

Het ministerie van Infrastructuur heeft opnieuw bezwaar aangetekend tegen de nieuwbouw van 2.500 studentenwoningen in Amstelveen, onder de aanvliegroute naar Schiphol. Studentenhuisvester DUWO noemt dit onbegrijpelijk.

Drie jaar geleden al maakte het ministerie bezwaar tegen het plan om de Amstelveense studentenwijk Uilenstede fors uit te breiden naar de naastgelegen kantorenwijk Kronenburg. Door overkomende vliegtuigen zouden de veiligheid en de gezondheid van de bewoners in het geding zijn.

Woondeal

Maar er kwam nieuwe wet- en regelgeving die Amstelveen het idee gaf dat er toch mogelijkheden waren. Bovendien sloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een ‘woondeal’ met Amsterdam en de omliggende gemeenten waarin Kronenburg gold als de belangrijkste locatie voor nieuwe studentenwoningen. De provincie, Schiphol en de Amsterdamse onderwijsinstellingen steunden de plannen.

Maar vorige week ging de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur in beroep bij de Raad van State. Gezien het grote tekort aan studentenwoningen, dat de komende jaren volgens schattingen ruimschoots zal verdubbelen in de regio Amsterdam, vindt DUWO dat onbegrijpelijk. “Dit staat haaks op de ambities van het Rijk en de afspraken die er liggen om de kamernood op te lossen.”

Geen klagers

En die vliegtuigen dan? “Uilenstede heeft al vijftig jaar te maken met geluidsoverlast, zegt DUWO-woordvoerder Gijsbert Mul, “maar de vliegtuigen zijn minder lawaai gaan maken en de woningen zijn nu veel beter geïsoleerd dan vroeger. We weten ook dat studenten geen klagers zijn. Ze wonen er een paar jaar en dan zijn ze weer weg.” Hij verwacht dat de nieuwbouw minstens een half jaar vertraging zal oplopen. “Maar misschien krijgt het ministerie ook nog gelijk van de rechter. Dit is allemaal heel erg krom.”

Dat ziet de woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport anders. “Uilenstede en Kronenburg liggen in zone 4 van het luchthavenindelingsbesluit Schiphol. De geluidshinder en de kans op ongelukken zijn daar groter dan in andere zones en daarom mag het aantal woningen er met hooguit 25 worden uitgebreid. Alleen in bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken.”

Volgens haar erkent iedereen dat de woningnood hoog is, maar is het niet aan DUWO en ook niet aan de inspectie om het rijksbeleid zomaar te veranderen. “Tot die tijd geldt het huidige luchthavenindelingsbesluit, ter bescherming van de bewoners.” Ook het plan voor de bouw van een studentenhotel met 500 kamers is volgens de inspectie in strijd met het besluit.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?