Terug naar overzicht

Burgerschap wordt onderdeel van onderwijscurriculum dankzij voorstel AMR-studenten

Joris Habraken
Illustratie: Joris Habraken

Burgerschap wordt opgenomen in het onderwijscurriculum. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft een initiatiefvoorstel daarvoor vanuit de studentgeleding aangenomen. Het voorstel moet studenten van alle opleidingen in de toekomst helpen bij hun zelfontplooiing.

”De studentgeleding van de AMR miste dat stukje onderwijs op dit moment in het onderwijsaanbod bij Avans’’, vertelt vicevoorzitter Vincent Plompen, tevens vierdejaarsstudent Bedrijfskunde in Den Bosch. ‘’Les krijgen in burgerschap zorgt ervoor dat studenten in de toekomst beter kunnen omgaan met de zelfredzaamheid die van hen verwacht wordt. Het biedt handvaten voor later en we willen dat het onderwijs daar aandacht aan besteedt.’’

Ethische kaders
Goed burgerschap houdt volgens Plompen in dat studenten nadenken over ethische kaders en over wat goed en niet goed is voor de maatschappij. De AMR vraagt het College van Bestuur (CvB), dat nog er nog over moet instemmen, met dit initiatiefvoorstel actie te ondernemen en met een voorstel te komen. Ze willen dat er een concrete visie wordt geformuleerd waarin staat hoe Avans ervoor gaat zorgen dat de Bildung van studenten onderdeel wordt van de onderwezen curricula en modules. ‘’Daarbij is het belangrijk te weten dat er in de lessen niet wordt gezegd wat goed en fout is. Studenten leren zelf beslissingen te maken. Het is goed om daarover na te denken’’, aldus Vincent.

‘’Voor een opleiding Bestuurskunde of de Pabo is het misschien makkelijker om aandacht te besteden aan het onderwerp. Maar bij Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek ligt dat anders. Daarom is het goed dat het CvB zich er nu over buigt.’’

Betrokken groep
Het is de eerste keer dat de studentleden van de AMR, die sinds dit collegejaar weer uit een nieuwe samenstelling bestaat, een voorstel indiende. ‘’Dat het gelijk wordt aangenomen, geeft een goed gevoel. Bijna iedereen uit de AMR stond vierkant achter het voorstel. Dat maakt ons blij en trots’’, vertelt hij. ‘’We zijn als studentgeleding een betrokken groep die echt iets wil betekenen voor studenten en medewerkers. Dat kan met dit actuele onderwerp.’’

Wanneer burgerschap daadwerkelijk wordt opgenomen in het onderwijsaanbod, is nog niet bekend. Vincent en zijn collega’s hopen daar deze maand nog reactie over te krijgen van het CvB.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?