Terug naar overzicht

Meer topsporters mogen uitlopen in hun studie

Foto: Guduru Ajay bhargav via Pexels

Topsporters krijgen van DUO langer dan tien jaar de tijd om hun diploma te behalen, maar wie telt als topsporter? Straks komt waarschijnlijk ook de subtop in aanmerking voor verlenging.

Je kunt maar beter binnen tien jaar afstuderen, anders moet je je aanvullende beurs, ov-studentenkaart en – als je die hebt gekregen – je basisbeurs terugbetalen. Dat kan flink in de papieren lopen.

Maar er zijn uitzonderingen. Wie ziek wordt of in andere bijzondere omstandigheden verkeert, kan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs een verlenging van deze ‘diplomatermijn’ aanvragen.

Definitie
Topsporters mogen dat ook. Maar wat is precies een topsporter, vroegen twee Kamerleden van D66 aan minister Van Engelshoven. Uit de antwoorden blijkt dat DUO een smallere definitie hanteert dan sportkoepel NOC*NSF.

Voor DUO tellen alleen de Olympische Spelen, Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen. Wie daar niet aan meedoet, heeft pech. De subtop, die om kwalificatie strijdt of aan andere grote wedstrijden deelneemt, valt dus buiten de boot.

Actieplan
In totaal 58 hogescholen en universiteiten houden rekening met topsporters en zijn aangehaakt bij het actieplan FLOT (Flexibel Onderwijs en Topsport), waarin studenten topsport met een opleiding kunnen combineren. Het ministerie van OCW en NOC*NSF zijn er ook bij betrokken.

Maar sommige FLOT-studenten komen dus niet in aanmerking voor een verlenging van hun diplomatermijn. De afbakening van ‘topsport’ is twintig jaar geleden gemaakt in overleg met NOC*NSF, zegt woordvoerder Tea Jonkman. “Die is sindsdien niet meer aangepast. De Kamervragen zijn aanleiding om er weer naar te kijken.”

Verbreden
Vermoedelijk gaat het beleid dus veranderen. De minister antwoordt op de schriftelijke Kamervragen: “In overleg met FLOT-partners en NOC*NSF zal ik verkennen of er aanleiding is om de definitie van topsporter die DUO hanteert te verbreden.”

De diplomatermijn van tien jaar is bedoeld als redelijke periode voor iedereen. Of de opleiding nu vier, vijf of zes jaar duurt, na tien jaar moet je wel klaar zijn – uitzonderingen daargelaten. Hoe vaak de termijn verlengd is vanwege topsport? Dat houdt DUO niet apart bij, zegt de minister.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?