Terug naar overzicht

Studenten kunnen meewerken aan onderzoek naar nieuwe medicijnen

Foto: Loet Koreman (Foto ter illustratie, de afgebeelde studenten zijn niet de studenten waar het in het verhaal over gaat)

Zelf ging docent Nishant Sewgobind scheikunde studeren zodat hij later ‘iets met medicijnen’ zou kunnen doen. Door zijn promotieonderzoek naar het remmen van processen in het menselijk lichaam die gestuurd worden door het eiwit galectine 7, komt die toekomstdroom steeds dichterbij. De volgende stap: Avansstudenten erbij betrekken.

Twee jaar geleden kreeg Sewgobind, docent bij de opleiding Chemie van Avans, een promotiebeurs voor leraren voor zijn onderzoek aan de Universiteit Utrecht. In het kort: het eiwit galectine 7 speelt een rol bij goede processen in het menselijk lichaam, maar ook bij ziektes, verschillende soorten kanker bijvoorbeeld. Die rol kan negatief of positief zijn. Galectine 7 vervult die rol door interacties aan te gaan met koolhydraten (lichaamseigen suikers). Met het onderzoek wil Sewgobind op zoek gaan naar stoffen die een sterkere interactie aangaan met het eiwit.

Nishant Sewgobind

Interactie
“Die interactie tussen lichaamseigen suikers en galectine 7 is niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld in het geval van ziektes”, vertelt de docent. In die interactie is het eiwit het slot en het juiste molecuul de sleutel die erin past. “Het is een specifieke match.” In zijn onderzoek brengt Sewgobind het eiwit in kaart met de computer. Door dat te modelleren wil hij ontdekken wat de structuur is van de juiste stof die interactie aangaat met het eiwit. “Dan weten we bij welk ziektebeeld die stof uiteindelijk ingezet kan worden en hoe we die kunnen maken.” Een nieuwe, gemaakte stof werkt dan als remmer en kan het eiwit blokkeren.

Bij zijn werk op de computer krijgt Sewgobind hulp van Kees Rodenburg en Miaomiao Zhou, docenten bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML). “Ze helpen me met de programmeertaal, ze hebben ervaring met het modelleren van eiwitten. En daarnaast met de statistische analyse die bij het onderzoek komt kijken.”

Studenten
Ook studenten helpen bij het onderzoek van de docent. Chemiestudenten houden zich bezig met het maken van de stof, BML-studenten testen de ontwikkelde stof op interactie met het eiwit. Kennis die Sewgobind opdoet in zijn promotietraject, wordt geïmplementeerd in het onderwijs. “Dat is een vereiste als je een promotiebeurs voor leraren krijgt.” Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van stages bij de universiteit, gastcolleges en implementatie in practica en cursussen van eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is bijdragen aan de ontwikkeling van medicijnen. “Het is een traject van vijftien jaar en we staan nog aan het begin”, vertelt de Chemiedocent. “Als we uiteindelijk een stof vinden die bindt aan het eiwit, moet daarna nog getest worden of het geschikt is als medicijn.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?