Terug naar overzicht

Coronapas in hoger onderwijs weer verder weg

Lotte Verheul
Illustratie: Lotte Verheul

Het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs lijkt weer iets verder weg, nu uit onderzoek blijkt dat zo’n toegangsbewijs de verspreiding van het virus niet of nauwelijks kan stuiten.

In de strijd tegen het coronavirus wilde het vorige kabinet een paar wetten wijzigen. Het wilde onder meer een coronapas in het hoger onderwijs kunnen invoeren zonder bemoeienis van de medezeggenschapsraad.

Deze week gaan Kamerleden schriftelijke vragen stellen over dat wetsvoorstel. Het vorige kabinet had er haast mee, maar die haast lijkt inmiddels verdwenen.

Vandaag melden onderzoekers uit Delft, Utrecht en Rotterdam dat de coronapas weinig effect heeft. Zo’n toegangsbewijs kan de opmars van het virus niet stuiten, als het zo besmettelijk is als de omikronvariant.

Verspreiding
Je kunt de toegang beperken op basis van 3G (gevaccineerd, genezen van corona of getest), 2G (gevaccineerd of genezen) of 1G (getest). Het brengt de verspreiding van het virus echter niet tot stilstand, is de conclusie.

Alleen dat laatste (iedereen testen) zou enigszins kunnen helpen, staat in het onderzoeksrapport. Maar in de toekomst kan de situatie veranderen. 2G en 3G zijn misschien wel effectief bij andere varianten dan omikron.

De komst van een coronapas in het hoger onderwijs ligt toch al gevoelig, omdat zo’n pas de toegankelijkheid van opleidingen inperkt. Ook zou de controle voor hogescholen en universiteiten moeilijk uitvoerbaar zijn.

OMT sceptisch
De deskundigen van het OMT waren bovendien sceptisch over toegangsbewijzen voor het hoger onderwijs. Die waren geen middel om de verspreiding van het virus te stuiten, stelden zij vast. Voor jongeren was zo’n pas bovendien minder effectief dan voor ouderen.

Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stelde begin december dat het kabinet alleen in het uiterste geval tot invoering van een coronapas in het hoger onderwijs zou overgaan. Hoe zijn opvolger Ernst Kuipers erover denkt, moet nog blijken.

Het kabinet had al de mogelijkheid om een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs te eisen, maar de Tweede Kamer had afgedwongen dat de medezeggenschap kon meebeslissen. De gedachte erachter: als er geen draagvlak voor is, heeft zo’n coronapas weinig zin.

Te lang
Het vorige kabinet was bij nader inzien bang dat die procedure te lang zou duren. Als de nood hoog is, wil het snel kunnen handelen. Met een coronapas zou je misschien een lockdown kunnen voorkomen, was toen de hoop.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?