Terug naar overzicht

Pabo-studenten nemen deel aan kookproject om ouders en kinderen samen te brengen

Fabienne Coenders en Frederieke Verbeet, tweedejaarsstudenten van de Pabo in Breda, nemen deel aan Je Moeder. Het is een schoolproject waarbij basisschoolkinderen op een uitgebreidere manier voedseleducatie krijgen. “Het gaat verder dan alleen laten zien wat de schijf van vijf is”, aldus Fabienne.

Tijdens het project koken basisschoolkinderen uit verschillende culturen gerechten voor elkaar. “Koken is een heel erg leuke bezigheid voor kinderen. Ze gaan lekker aan de slag en krijgen het gevoel dat ze echt iets maken. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen”, vertelt Frederieke. Daarbij leren ze ook wat gezond eten is en hoe je een gerecht gezonder kan bereiden. 

“Het bijzondere aan Je Moeder is dat we verder ingaan op de eetculturen”, vertelt Fabienne, “Er wordt bijvoorbeeld vaak gezegd dat de Marokkaanse eetcultuur heel ongezond is. Dat is niet zo, er zijn veel andere recepten die ook gezond zijn. Dus met het project gaan we echt in op verschillende de culturen, waarbij kinderen leren met gezond eten om te gaan.”

Doel
Het doel van het project is om meer betrokkenheid vanuit de ouders bij het schoolleven van de kinderen te krijgen. Volgens de twee studenten is de opkomst van ouders van andere culturen vele malen lager. “Dat heeft verschillende oorzaken. Denk aan de taalbarrière, een broertje of zusje waar geen oppas voor geregeld kan worden of vervoersmiddel. Dan missen ouders een ouderavond die voor de kinderen best belangrijk is”, vertelt Frederieke.

De studenten denken dat de kinderen dan het gevoel krijgen er alleen voor te staan. Frederieke: “Terwijl de druk om goede cijfers te halen en succesvol te zijn, in bijvoorbeeld de Islamitische cultuur, heel erg heerst. Het is dan niet fijn het gevoel te hebben geen steun te krijgen.”

“Juist daarom is het belangrijk om de ouders erbij te betrekken”, vult Fabienne aan. Dat doen zij door de ouders bij het koken mee te laten helpen. Frederieke: “Door eten zijn mensen sneller geneigd om dan toch naar een ouderavond te komen.” Daarom krijgen de kinderen onder andere een huiswerkopdracht mee, waarbij ze met de ouders aan de slag moeten gaan met een familierecept. Uiteindelijk wordt er een kookboek gemaakt met recepten uit de klas. Aan het einde van de rit worden ouders op school uitgenodigd voor de presentatie van het boek.

Middelbare scholen
Organisatie Het Eetschap is in september dit project gestart. Avansstudenten van Social Work en Pabo konden zich daarvoor aanmelden. Nu hebben de studenten zich vooral gericht op de basisschool. In totaal liep het project op Petje af, De Wisselaar en Islamitische basisschool Okba Ibnoe Nafi. Voor de Pabo-studenten is het project in februari afgerond. Het overgeblevene team gaat kijken of het mogelijk is om Je Moeder op de middelbare scholen te integreren. Het is nog niet duidelijk of het project volgend jaar nog een vervolg krijgt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?