Terug naar overzicht

SER Jongerenplatform: kabinet moet jongeren helpen

Joris Habraken
Illustratie: Joris Habraken

Het is hoog tijd dat de politiek rekening gaat houden met jongeren, vindt het SER Jongerenplatform. De hoge woonlasten, de flexibele arbeidsmarkt en de studieschulden moeten aangepakt worden.

“Jongeren zijn in veel opzichten de dupe geworden van een stapeling van beleid”, stelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. “Het nieuwe kabinet moet echt aan de slag om deze stapeling te verminderen.”

In de SER (Sociaal-Economische Raad) zijn werkgevers, werknemers en deskundigen verenigd. Ze adviseren het kabinet. Aan het jongerenplatform van de raad doen ook studenten mee.

Het platform presenteert vandaag de verkenning ‘Veelbelovend’. Daarin bepleiten de jongeren onder meer een ‘generatietoets’ voor het kabinetsbeleid, zodat de gevolgen voor jongeren duidelijk worden. Het doel is een “eerlijke verdeling van kansen tussen generaties en tussen jongeren onderling”.

Leenstelsel
Voorzitter Maurice Knijnenburg van het SER Jongerenplatform wil onder meer “een reële compensatieregeling voor leenstelselstudenten, het verminderen van de druk op de woningmarkt voor starters en een structurele aanpak voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt”.

Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor studenten met een functiebeperking of een niet-westerse migratieachtergrond, die bijvoorbeeld met discriminatie te maken hebben als ze een stage zoeken.

Andere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de hoge huurprijzen, de pensioenen en de gevolgen van de coronapandemie. Verder waarschuwen de jongeren voor het “doorschuiven” van de rekening van de klimaatcrisis.

Bij het SER Jongerenplatform zijn studentenorganisaties ISO en LSVb betrokken, net als het LAKS en JOB (voor scholieren en mbo’ers). Verder zijn onder meer jongerenvakbonden, de klimaatbeweging, werkgevers en de Nationale Jeugdraad vertegenwoordigd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?