Terug naar overzicht

Zoveel verandert er niet bij de pabo, antwoordt minister

Het wordt wel iets makkelijker om aan de pabo te beginnen, schrijft minister Dijkgraaf, maar niet om het diploma te behalen. Nieuwe studenten krijgen alleen maar langer de tijd om aan de instroomeisen te voldoen.

Twee weken geleden stelden fracties in de Tweede Kamer enkele bezorgde vragen over een aangekondigd experiment dat de eisen voor toelating tot de pabo verlaagt. Daar antwoordt de minister vandaag op.

Nieuwe pabo-studenten moeten genoeg weten van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Sinds 2015 moeten ze toelatingstoetsen maken als ze die vakken niet in hun pakket hebben. Met name mbo’ers laten de pabo’s sindsdien links liggen, zodat de instroom is gedaald.

Onnodige drempels
De meeste fracties staan achter het doel: onnodige drempels weghalen en meer studenten werven voor deze opleidingen tot leraar in het basisonderwijs. Er is immers een flink lerarentekort. Maar die eisen waren er niet voor niets, zeggen ze. Wat doet het experiment met de kwaliteit van de opleiding?

Vrij weinig, antwoordt minister Dijkgraaf. Uiteindelijk moeten deze studenten in hun eerste jaar alsnog aan de eisen voldoen en enkele toetsen maken. Als ze die niet halen, mogen ze niet naar het tweede jaar.

Aan het niveau van de pabo verandert verder niets, meent hij. “De eisen die momenteel gelden, blijven gelden. Dat het ‘makkelijker’ wordt om deel te nemen aan de opleiding, wil dan ook niet zeggen dat het makkelijker wordt om de opleiding af te ronden. Het niveau van de afgestudeerde studenten blijft zodoende geborgd.”

Studiedruk
Maar die studenten moeten toch iets extra’s doen in dat eerste jaar. Wat doet dat met hun studiedruk, willen de Kamerleden weten. Is voor sommige studenten een overbruggingsjaar geen beter idee, vroeg bijvoorbeeld de SP.

Dat laatste vindt Dijkgraaf te ver gaan. Ze kunnen immers ook andere opleidingen gaan volgen, dus de toegankelijkheid van het hoger onderwijs staat niet onder druk. Verder maken aspirant-studenten nog altijd de vereiste toetsen voordat ze aan de opleiding beginnen. Alleen als ze een van die toetsen niet halen, krijgen ze langer de tijd.

Over de studiedruk maakt hij zich weinig zorgen. Het wordt heus niet erger dan het nu is. Nu moeten deze scholieren immers ook die toetsen voorbereiden terwijl ze in het laatste jaar van hun gewone opleiding zitten.

Werkdruk
En de docenten dan? De Kamer maakte zich ook zorgen om de werkdruk aan de pabo, waar straks begeleiding voor deze uitgestelde instroomtoetsen bovenop komt. Maar Dijkgraaf denkt dat het meevalt. Het is en blijft volgens hem de eigen verantwoordelijkheid van de student om aan de bijzondere nadere vooropleidingseisen te voldoen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl. Maar inderdaad kunnen de opleidingen deze studenten ook gerichter ondersteunen, als ze willen.

Vergeet niet dat het een experiment is, legt hij erbij uit. “In de evaluatie zal worden onderzocht wat het effect is op de belasting van docenten. Docenten zullen hierbij ook expliciet naar hun ervaringen worden gevraagd.”

Als de Tweede Kamer geen bezwaar meer heeft, gaat het kabinetsbesluit naar de Raad van State voor commentaar. Het is de bedoeling dat het experiment meteen van start gaat voor de aankomende lichting pabo-studenten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?