Terug naar overzicht

De AMR vergadert weer fysiek: ‘Voel me zo veel meer betrokken’

De AMR komt hybride bij elkaar bij Avans aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg

Na bijna anderhalf jaar van online vergaderen, komt de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) sinds een paar weken weer fysiek bij elkaar in Tilburg. Het vergroot het groepsgevoel bij de studentleden en maakt communiceren makkelijker, bleek toen Punt ook aanschoof.

Tot een paar weken geleden was er een vast ritueel bij aanvang van de AMR-vergaderingen. Één minuut voor half twee, het moment dat de vergadering begint, betraden alle student- en docentleden de digitale vergadering in Teams. Daarna begon men onder aanvoering van de voorzitter direct met het doornemen van de agenda, waarna de inhoudelijke bespreking volgde. Maar nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, mag ook de AMR weer fysiek bijeenkomen. En dus klinken er vlak voor half twee nog gezellige gesprekken in de vergaderruimte en wordt er nog even samen koffie gehaald, waarna vicevoorzitter Vincent Plompen om half twee de vergadering opent.

Gemist
‘’Dit is veel leuker en werkt beter. Je spreekt elkaar vooraf én achteraf eindelijk weer echt, en niet alleen over inhoudelijke onderwerpen. Dat komt omdat niet iedereen precies op tijd binnendruppelt, maar de tijd neemt om bij te praten over andere dingen. Dat heb ik echt gemist. Nu doen we soms na afloop samen een hapje en drankje’’, vertelt vicevoorzitter en laatstejaarsstudent Bedrijfskunde Vincent in de eerste pauze enthousiast.

Afstand
Naast dat het fysieke vergaderen gezelliger is, merkt Vincent ook dat het de interactie tussen studenten en docenten vergroot. Vanachter het beeldscherm was de drempel soms best hoog voor nieuwe studentleden om zich te mengen in discussies waarin docenten het woord hadden, hoorde hij soms terug. ‘’Er was een afstand. Die is er nu veel minder, omdat iedereen bij elkaar in de zaal zit’’, aldus de Avansstudent, die niet alleen maar nadelen ervaarde aan het digitale vergaderen. ‘’Iedereen zat achter een scherm, dat maakte het overzichtelijk. Nu zitten er mensen in de zaal en doen er mensen online mee, dat is anders.”

‘Er was een afstand. Die is er nu veel minder, omdat iedereen bij elkaar in de zaal zit’ – Vincent Plompen

Ook studentlid Wietse van Bruggen, tweedejaarsstudent International Business in Den Bosch, is blij dat de AMR weer fysiek mag vergaderen. Ook al moet hij daar een uur voor reizen. ‘’Dat heb ik er wel voor over. Online vergaderen had zijn voordelen omdat ik het kon combineren met andere dingen, maar dit is veel leuker zo’’, vertelt de Avansstudent die aan zijn eerste termijn bezig is in de raad.

‘’Ik voel me zo veel meer betrokken en leg makkelijker contact met anderen. Nu blijf ik na afloop even hangen om onderwerpen na te bespreken, online niet. Dat is fijn.’’

Hybride
Bij de vergadering van dinsdag schoven ook Jacomine Ravensbergen en Sarah Wilton van het College van Bestuur aan, om het over de onderwijs- en examenregeling (OER) te hebben. Maar niet iedereen deed fysiek mee. Via een groot scherm in het midden van de ruimte deden een aantal student- en docentleden online mee, omdat ze door diverse redenen niet fysiek aanwezig waren. Dat betekende ook dat er soms ouderwets werd gehannest met microfoons die toch niet aan bleken te staan. ‘’In principe gaan we naar een situatie waarin iedereen fysiek meedoet, tenzij er een goede reden is online mee te doen’’, vertelt Vincent. ‘’Dat kan zijn omdat leden ziek zijn, studenten een tentamen hebben of docenten verplichtingen thuis hebben.’’

De AMR komt elke dinsdagmiddag bijeen om onderwerpen te bespreken die in het belang zijn van studenten en medewerkers van Avans. In principe zijn ze openbaar om bij te wonen. Lijkt je dat wat? Meld je dan vooraf aan via centrumvoormedezeggenschap@avans.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?