Terug naar overzicht

Half miljard voor digitalisering onderwijs

Beeld: Tung Nguyen via Pixabay

Via het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet maximaal 6,3 miljard euro in projecten die bijdragen aan het toekomstige “verdienvermogen” van Nederland. Ruim een half miljard gaat naar de digitalisering van het hoger onderwijs en mbo.

Het vorige kabinet riep het Nationaal Groeifonds in het leven. Het mocht in vijf jaar tijd 20 miljard euro besteden aan vernieuwende plannen die een impuls kunnen geven aan de Nederlandse economie. Een commissie onder leiding van voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem beoordeelt de plannen.

Voor deze tweede subsidieronde zijn 28 van de 35 ingediende projecten gehonoreerd, die uiteenlopen van scholing voor laagopgeleiden en het verduurzamen van de binnenvaart, tot het verbeteren van kankeronderzoek. Bij veel projecten zijn universiteiten en hogescholen betrokken.

Het meest tot de verbeelding spreekt Einstein Telescope, een plan voor een ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtgolven uit het heelal. Met 912 miljoen euro uit het Groeifonds hoopt Nederland, samen met Duitsland en België, het EU-project in de Zuid-Limburgse grensregio te kunnen realiseren.

Digitale vaardigheden
Ook de digitalisering van het hoger onderwijs en het mbo krijgt met 560 miljoen euro een belangrijke impuls. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om mensen met digitale vaardigheden, reageert hogescholenvoorman Maurice Limmen. Volgens hem kan het onderwijs daar nu een extra bijdrage aan leveren.

De instellingen gaan samen investeren in een digitale infrastructuur. De komende acht jaar richten ze bovendien ieder hun eigen ‘center for teaching and learning’ in. Docenten kunnen daar terecht voor advies en training over het hervormen van hun onderwijs. Net als de studenten moeten ze straks zonder zorgen over hun privacy gebruik kunnen maken van digitale voorzieningen en leeromgevingen.

Bijscholen
Het kabinet vindt het verder belangrijk dat de publiek bekostigde instellingen in hoger onderwijs en mbo beter inspelen op de onderwijsbehoeften van werkenden. Vanuit het Groeifonds ontvangen ze 167 miljoen euro – en voorwaardelijk nog eens 225 miljoen – om een impuls te geven aan een “leven lang ontwikkelen”.

De instellingen willen zich de komende vijf jaar eerst richten op het bijscholen van personeel dat betrokken is bij de energietransitie. “Door de toekenning uit het Groeifonds kunnen we grote groepen professionals opleiden die allemaal bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan”, zegt Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging UNL. “Een betere investering in een gezonde kenniseconomie is er niet.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?