Terug naar overzicht

Meer werk en salaris voor hbo-afgestudeerden

Illustratie Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

De werkloosheid onder pas afgestudeerde hbo’ers is flink gedaald, van 4,8 naar 3 procent, het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. Maar liefst 80 procent vond onmiddellijk een baan.

Dat blijkt uit de nieuwe jaarlijkse HBO-Monitor van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Het gaat hier om afgestudeerden van de voltijdopleidingen. Anderhalf jaar na afstuderen had 81 procent van hen een baan op ten minste hbo-niveau en had 56 procent een vaste baan.

Werkloosheid onder hbo-afgestudeerden in 2019/2020. Uit de Hbo-monitor 2021 (ROA)

Voor de monitor zijn bijna 25 duizend mensen geënquêteerd. In het onderwijs en de gezondheidszorg is de vraag naar personeel duidelijk het grootst en hoeven afgestudeerden niet lang te zoeken. Hier worden de meeste vaste banen vergeven.

Hoger salaris
Het gemiddelde brutosalaris van alle afgestudeerden – dus inclusief de deeltijdopgeleiden – steeg van 2.552 euro in 2020 naar 2.652 euro in 2021. In de bètatechnieksector zijn de lonen nog altijd het hoogst (2.768 euro), maar daar werken de meeste fulltimers.

Als je naar het uurloon kijkt verdienen afgestudeerden in de gezondheidszorg (17,80 euro) en in het onderwijs (17,50 euro) méér dan in bètatechniek (17,00 euro). Afgestudeerden in sociale studies doen daar met 16,70 euro nauwelijks voor onder.

Niet goed voorbereid
Van de afgestudeerden in de sector agro en food en in de kunst is 5,1 procent na anderhalf jaar nog werkloos, al is het aandeel werkloze kunstenaars wel opvallend gedaald. In 2020 zat nog 8,7 procent zonder werk. Slechts 46 procent van hen vindt dat ze goed zijn voorbereid op hun loopbaan. Al zijn ze daar bij economie (45 procent) en social studies (44 procent) nog minder tevreden over.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?