Terug naar overzicht

Verbouwde Avanslocatie aan Hogeschoollaan krijgt Open X-ruimte mét glijbaan

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Het Avansgebouw aan de Hogeschoollaan in Breda krijgt als het aan het College van Bestuur ligt na de geplande verbouwing een ‘Open X-ruimte’. Dat is een plek waar studenten van verschillende opleidingen multidisciplinair met elkaar kunnen samenwerken aan opdrachten én van de glijbaan kunnen. De AMR stemde vorige week unaniem in met het voorstel.

De wens onder studenten en medewerkers voor een dergelijke ruimte was er al een tijdje, vertelde Lennart Nooij, secretaris van het College van Bestuur, tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) op 29 maart. “Tijdens de vorige ambitieperiode van Avans bleek onderling samenwerken toch vaak lastig. De wil om samen te werken tussen opleidingen en academies over de muren heen is er, maar dat blijkt in de praktijk best moeilijk”, vertelde hij.

“In de nieuwe ambitie vonden we, studenten en medewerkers van Avans, dat we daar ruimte voor moeten maken. Weg van het knellende dat we nu ervaren. We willen een vrijere ruimte. Dit past in onze Ambitie: in co-creatie met onze omgeving samenwerken. De combinatie van onderzoek, onderwijs en cocreatie gaat het verschil maken. Daarvoor ontstaat hier een proeftuin.”

Iets nieuws proberen
In de Open X-ruimte, die vanaf de zomervakantie van dit jaar gebouwd wordt, moeten studenten meer uit hun studie kunnen halen dan in de reguliere setting van traditionele klaslokalen. “Het moet een vrijplaats worden”, aldus Nooij, die met Sarah Wilton van het College van Bestuur de vraag kreeg of studenten daar nou echt op zitten te wachten. “Of het gaat werken is vraag twee, maar we doen er goed aan iets nieuws te proberen. Dit is de schaalgrootte om dat te proberen. Niet zo groot om alles omver te trekken, maar ook niet zo versnipperd dat je er niets aan hebt.”

Glijbaan
De kosten voor de nog te bouwen ruimte bedragen 4,5 miljoen euro. Een bedrag van twintigduizend euro is daarin gereserveerd voor een glijbaan en hangnet, die in de ruimte worden toegevoegd. Alle AMR-leden stemden ermee in, maar Wilton ontving wel de vraag wat het nut van een glijbaan is voor dat geld. “Ik vraag me af of je – in het geval van een ruimte van 4,5 miljoen euro – een discussie over 20 duizend euro moet voeren. Daar kun je uren over spreken. Ik denk dat er wordt getracht een andere sfeer te creëren dan een normale sfeer, en dat dat goed is”, aldus Wilton.

Niet de glijbaan die Avans wil plaatsen. Via: Flickr, izzyplante

Niet alle docentleden uit de AMR waren direct overtuigd van de Open X-ruimte. Een aantal docenten benoemden het belang van het creëren van een open ruimte, waarin geprobeerd wordt samenwerking te bevorderen. Andere docenten voelden in eerste instantie weinig voor de ‘modernisering’. Toch stemde de raad unaniem in met het voorstel.

De volgende stap is het bespreken van het voorstel met de Raad van Toezicht.

Punt. Of had jij nog wat?

Meneer Koekoek

Avans , Wat dachten we van een hele grote asbak bij de entree van Avans ? Waar duizenden peuken het milieu in gaan ! https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/sigaretten-zijn-nog-slechter-dan-je-denkt

2022-04-06 21:42:06

Meer lezen?