Terug naar overzicht

Wetsvoorstel: basisbeurs hoger, maar collegegeld voor eerstejaars verdubbeld

Joris Habraken
Illustratie: Joris Habraken

De basisbeurs wordt toch iets hoger en studenten komen eerder in aanmerking voor een aanvullende beurs. Daartegenover staat een verdubbeling van het collegegeld voor eerstejaars studenten.

Het wetsvoorstel voor de vernieuwing van de studiefinanciering staat sinds vrijdag online voor een zogeheten internetconsultatie. Iedereen kan er nu commentaar op geven voordat het officieel wordt ingediend.

Minister Dijkgraaf sprak al met de Tweede Kamer over zijn plannen en heeft zijn oorspronkelijke voorstel enigszins aangepast. De bedragen zijn met bijna twee tientjes per maand verhoogd: 273,90 euro voor uitwonende studenten en 109,90 euro voor thuiswonende studenten (in plaats van 255 euro en 91 euro).

Ook komen studenten straks al in aanmerking voor een (gedeeltelijke) aanvullende beurs als hun ouders minder dan 70 duizend euro per jaar verdienen. Eerder wilde het kabinet die grens op 53.900 euro leggen. De verruiming is goed nieuws voor naar schatting 50 duizend studenten.

De aanvullende beurs is hoger naarmate ouders een lager inkomen hebben. Studenten krijgen een maximale aanvullende beurs (401,34 euro) als hun ouders minder dan 34.600 euro verdienen.

Bron: Internetconsulatie basisbeurs

Verdubbelen
Deze verruimingen wil het kabinet allemaal betalen door het collegegeld voor eerstejaars studenten (en tweedejaars van lerarenopleidingen) te verdubbelen. Sinds 2018 betalen zij het halve collegegeld, maar die maatregel wordt dan geschrapt en dat scheelt 170 miljoen euro per jaar. 

Het was een voorstel van coalitiepartijen CDA en D66. Hun motie kreeg een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, ondanks verzet van vijf oppositiepartijen: PvdA, SP, GroenLinks, PvdD en DENK.

Het huidige wettelijke collegegeld is ruim 2.200 euro. Het schrappen van de halvering kost eerstejaars studenten dus 1.100 euro. Studenten van lerarenopleidingen, die ook in hun tweede jaar het halve collegegeld betaalden, lopen dat bedrag twee keer mis.

Gift
De nieuwe studiefinanciering gaat in september 2023 van start. Overigens worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als de student binnen tien jaar het diploma behaalt. Wie uiteindelijk niet afstudeert, moet alles terugbetalen.

In het wetsvoorstel staat ook de tegemoetkoming aan studenten die de basisbeurs de afgelopen jaren zijn misgelopen. Die tegemoetkoming mag hooguit 1 miljard euro kosten.

Punt. Of had jij nog wat?

Wesley van Meir

De tekst in dit bericht is enigszins misleidend. Studenten van een leraaropleiding lopen niet een bedrag (2x) mis. Middels deze nieuwe wet(svoorstel) gaan zij hetzelfde bedrag betalen als voor 2018. We gaan terug naar de oude situatie...

2022-04-25 11:54:35

Meer lezen?