Terug naar overzicht

Student op stage: in het speciaal onderwijs ziet Michelle haar leerlingen zichzelf ontplooien

Michelle Hulshof

Michelle Hulshof, derdejaarsstudent Social Work in Den Bosch, loopt stage op een basisschool in het speciaal onderwijs cluster 4. Daar ondersteunt ze leerlingen met onder andere de diagnose autisme, vaak gepaard gaand met ontwikkelingsproblemen. Het is hard werken, maar geeft haar wel voldoening. 

“De stage is leuk, maar de situaties die zich hier voordoen zijn dat niet per se. Die zijn eerder interessant. Ik kom met veel verschillende doelgroepen in aanraking en werk op meerdere manieren met ze”, vertelt Michelle over haar stage bij De Vlinder, een basisschool voor speciaal onderwijs in Reek. “Individueel, in groepsverband en in extern verband. Het is veel meer dan alleen ondersteunen met rekenen, taal en spelling.”
 
Goedemorgen 
Michelle loopt fulltime stage in groep 6/7 van De Vlinder. Daar zitten leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen en psychiatrische problematiek, autisme of een hechtingsstoornis bijvoorbeeld. De Avansstudent ondersteunt de leerkracht bij het geven van lessen en het begeleiden van de leerlingen, wat ’s ochtends vroeg al meteen gebeurt. “Bij het welkom heten van de leerlingen let ik op of ze ‘goedemorgen’ tegen me zeggen. Als ze dat niet doen, zegt dat bij een aantal leerlingen al iets over hoe ze zich op dat moment voelen”, vertelt Michelle.
 
Al haar dagen zitten van begin tot eind vol. “Ik ondersteun bij het werken aan de weektaak, geef rekenen op niveau, waar leerlingen uit verschillende klassen samen rekenen, help mee met geven van lessen die buiten plaatsvinden en geef zelf ook les aan groep 6 als de onderwijsassistent er niet is. En ik ga mee naar het buitenspelen, waarbij ik goed kijk of er fysieke conflicten plaatsvinden. Daarnaast begeleid ik leerlingen 1 op 1 en ben ik aanwezig bij overleggen en oudergesprekken.”

Afbeelding ter illustratie

Ontplooien 
De grote variëteit aan werkzaamheden is een van de redenen dat ze haar stage zo leuk vindt. Eerder liep ze stage bij dementerende ouderen, maar dat was niet haar ding. Dat gold ook voor werken op een woongroep. Ook overwoog ze kort een plek in een tbs-kliniek, maar daar kreeg ze een opgelaten gevoel van. Toen ze onderzoek deed naar het speciaal onderwijs, ging haar hart sneller kloppen. “Geen dag is hier hetzelfde. We kijken naar de behoeftes van de leerlingen en kijken wat ze nodig hebben. Soms zie je het kwartje vallen, dat is heel leuk”, aldus de derdejaarsstudent. “Je ziet leerlingen groeien in hun ontwikkeling en dat is heel mooi om te zien. Ze ontplooien zichzelf, vinden hier op school hun rust en worden daardoor zichzelf.”
 
Werk en privé 
Hoe leuk de Avansstudent haar stage ook vindt, het is soms ook moeilijk. De leerlingen hebben vaak een rugzakje en thuis het een en ander meegemaakt. “Om privé en werk gescheiden te houden, vind ik best lastig. Sommige situaties, zoals kinderen die hun vader hebben verloren, gaan je aan het hart. Zeker als dat soort dingen bij jouzelf ook spelen, of als het over trauma’s gaat. Het is dan ook goed daarover te praten. Dat helpt me wel”, vertelt Michelle eerlijk. 
 
Leerpunten stelde Michelle ook op voor haar stage. Een aantal van die punten gaat al goed, zoals een band opbouwen met haar leerlingen. “Nu wil ik me nog leren profileren naar externen toe, zoals naar ouders of mensen binnen de school. Soms word je toch gezien als ‘de stagiaire’. Dat ervaar ik hier gelukkig niet vaak, omdat ik goed ben opgenomen in het team, vier dagen per week werk en een goede klik met collega’s heb. Maar het is wel iets wat ik wil leren. Net als mijn stem laten horen in overleggen, en daarin weten wat ik wel en niet kan zeggen.”
 
De stage van Michelle duurt tot eind juli, tijd die ze nog met veel plezier tegemoet ziet. Ze is zelfs al gevraagd aan te blijven als werknemer. “Dat vind ik heel leuk en ga ik misschien ook doen, in ieder geval voor een paar dagen.  Het is hier nooit saai en je doet de leerlingen echt een plezier. Dat vind ik mooi en belangrijk.”
 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?