Terug naar overzicht

Toelatingseisen hoger onderwijs opnieuw versoepeld

Ook komend studiejaar mogen universiteiten en hogescholen studenten inschrijven die vanwege de coronamaatregelen nog niet over het juiste diploma beschikken.

In het hbo geldt de coulance voor studenten die na hun mbo- of associate degree-opleiding aan een bachelor willen beginnen, schrijft het ministerie. Sommigen hebben immers buiten hun schuld vertraging opgelopen doordat ze geen (praktijk-)onderwijs of stages konden volgen en er tentamens niet doorgingen. Ze krijgen in principe tot 1 januari 2023 de tijd om alsnog hun diploma te behalen. 

Ook de toegang tot de masteropleidingen is weer versoepeld. Universiteiten en hogescholen mogen bachelor- en schakelstudenten voorwaardelijk toelaten tot de masters. De instellingen mogen zelf bepalen wanneer de nieuwe studenten uiterlijk aan de vooropleidingseisen moeten voldoen, zolang dat maar niet eerder is dan 1 januari 2023 en niet later dan 1 september 2023.

Anderstaligen
Universiteiten kunnen ook weer een uitzondering maken voor hbo-studenten die hun hbo-propedeuse nog niet hebben behaald en voor anderstaligen die de vereiste taaltoets niet konden afleggen. 

De versoepeling geldt niet voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De centrale eindexamens gaan gewoon door, en dus kunnen zij op tijd over hun diploma beschikken. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?