Terug naar overzicht

Avans wil meer masters aanbieden

Foto: Angeline Swinkels

Wil jij een master volgen na je bachelor? Over een paar jaar heb je daar meer keuze in bij Avans. De hogeschool wil het huidige aanbod uitbreiden met zeven nieuwe cross-sectorale masters. Avans merkt bij het werkveld dat er steeds meer behoefte is aan masterstudenten en dat studenten zelf na hun bachelor ook vaker doorstuderen op masterniveau. Om te weten wat studenten vinden van die plannen en wat zij daarin belangrijk vinden, organiseert Avans meerdere gesprekken met studenten.

Avans richt zich in eerste instantie op zeven brede, cross-sectorale masters, die in het teken staan van grote transitievraagstukken die niet vanuit één enkele discipline kunnen worden opgelost. Het gaat om technologische innovatie in energie en materiaaltransitie, een veilige en veerkrachtige stad en omgeving, brede welvaart en nieuw ondernemerschap, en gezondheid, zorg en welzijn, maar ook over de thema’s artificial intelligence, human capital innovation en data driven innovation. Dat zijn onderwerpen waar ook de lectoraten en expertisecentra van Avans mee werken.

Kennnisprogramma’s
“Daarmee sluiten we aan bij de behoeftes van studenten en het werkveld, kunnen masterstudenten direct bijdragen aan onze kennisprogramma’s en krijgt de beroepspraktijk mede via hen toegang tot de onderzoeksresultaten”, vertelt Ronald Cloosterman. Hij stelde een businessplan op om de masterambitie van Avans te realiseren.

Cloosterman is enthousiast over de plannen. “De arbeidsmarkt vraagt om arbeidskrachten op masterniveau en veel studenten volgen na hun bachelor al een master. In de toekomst kunnen ze ook terecht bij Avans, voor een master die perfect aansluit bij hun bachelor én bij de behoefte van de arbeidsmarkt. Daarmee worden we interessanter voor studenten”, vertelt hij.

Avans is niet de enige hogeschool die nieuwe eigen masters gaat ontwikkelen. Overal in het land zijn hogescholen bezig met dezelfde ontwikkelingen en waar mogelijk werken zij samen. Met name met de hogescholen in de regio (zoals HAS, BUas en Fontys in het geval van Avans) stemmen ze intensief af over regionale focus, het uitwisselen van kennis en op termijn misschien zelfs van studenten en medewerkers.

Voortschrijdend inzicht
Bij Avans kun je op dit moment al masters volgen. Bij St. Joost School of Art & Design zijn er al twee, en ook Avans+ biedt ze aan. De kunst-masters zijn echter vrij specifiek, net als de masters van Avans+. “Avans loopt niet bepaald voorop met het aanbieden van masters, andere hogescholen zijn vaak verder. Dat is het gevolg van beleidsmatige keuzes uit het verleden. Avans heeft sterk ingezet op de positionering van de Associate Degree en is daar heel succesvol in geweest. Bij masters lag de prioriteit tot op heden niet” zegt Cloosterman.” Maar dit is een nieuwe tijd, een van voortschrijdend inzicht. We willen onze verantwoordelijkheid nemen om relevant te blijven. Niets doen is geen optie meer.”

Doorstroommogelijkheid
Avans hoopt dat de eerste studenten in september 2024 met hun master kunnen starten. Voor die tijd moet onder andere het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog toestemming geven en moeten de masters nog ontwikkeld en geaccrediteerd worden. Cloosterman ziet een mooie toekomst weggelegd voor de masters. “Voor studenten is het een goede doorstroommogelijkheid. Ze hoeven na hun studie bij Avans niet meer naar de meer theoretisch georiënteerde universiteiten, en hoeven ook geen tienduizenden euro’s te investeren in een hbo-master. Ze kunnen voortaan bij Avans verder werken aan hun toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt.”

Om studenten mee te nemen in het ontwikkelingsproces van de masters en om optimaal aan te kunnen sluiten bij hun wensen en behoeften, wil Avans graag in gesprek met studenten in een gevorderde fase van hun studie. Het gaat om verdiepende gesprekken over bijvoorbeeld de opbouw van de masteropleidingen, de manier waarop er masteronderwijs wordt gegeven en de duur van de masters. De gesprekken vinden op 13 september plaats in Den Bosch, Breda en Tilburg. Avans zorgt voor een maaltijd en een bedankje in de vorm van een cadeaubon. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via dit aanmeldformulier. Bij vragen kan je mailen naar masters.avans@avans.nl

De Avans Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht moeten nog wel instemmen met de plannen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?