Terug naar overzicht

Miljoenen verdeeld voor 4-jarig onderzoek aan hogescholen

Illustratie: Elmarye Aaij

Vijftien hogescholen krijgen geld voor vierjarig onderzoek naar vraagstukken uit de beroepspraktijk. Er zijn in totaal 35 aanvragen goedgekeurd in deze ronde van ‘Raak-Pro’. Ook Avans Hogeschool krijgt geld, voor het project ‘Totally Nuts: Circular Biobased Thermosets from Cashew Nut Shells’.

De hbo-onderzoekers buigen zich over allerlei onderwerpen, zoals ‘ecologisch duurzame voeding voor ouderen met obesitas’, ‘evidence-based practice in de reclassering’ en de recycling van autobanden.

De hogescholen krijgen maximaal 700 duizend euro per aanvraag en de partners moeten 30 procent van de kosten dragen. Per project kan het budget dus oplopen tot een miljoen euro voor vier jaar.

Het Regieorgaan SIA (onderzoeksfinancier van het hbo) heeft de winnaars deze week bekendgemaakt. De Hogeschool van Amsterdam (8 projecten) en de Hogeschool Utrecht (5 projecten) slepen de meeste toekenningen in de wacht.

Van de 53 aanvragen heeft de beoordelingscommissie er 35 positief beoordeeld en die hebben dus allemaal geld gekregen. Dat is een slagingspercentage van maar liefst 66 procent. SIA is onderdeel van onderzoeksfinancier NWO, waar de slagingspercentages over het algemeen vier of vijf keer zo laag liggen.

Extra geld
SIA verdeelt bijna 60 miljoen euro per jaar. Eind april besloot de onderzoeksfinancier om tien miljoen euro extra voor deze ronde uit te trekken, vooruitlopend op extra geld van het kabinet. Dat is mede de reden voor de vele honoreringen.

Voor het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen zijn allerlei subsidies en programma’s in het leven geroepen. Er zijn bijvoorbeeld twee andere Raak-subsidies: Raak-Mkb en Raak Publiek (maximaal 300 duizend euro voor twee jaar, met een verdubbeling door de onderzoekspartners).

Voor kortlopend, verkennend onderzoek zijn er Kiem-subsidies (40 duizend euro) en grote samenwerkingsverbanden van hogescholen en kennispartners kunnen een miljoen euro krijgen (Sprong-subsidies). Ook kunnen postdocs twee jaar in het hbo werken met een beurs van 80 duizend euro, die dan verdubbeld wordt door hun hogeschool.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?