Terug naar overzicht

Ook hogescholen verlagen collegegeld Oekraïense studenten

Foto: Trey_Musk via Pixabay

Hbo-studenten uit Oekraïne betalen het komende studiejaar evenveel collegegeld als Nederlandse studenten. De universiteiten hadden daar al eerder toe besloten. Het is onbekend of het ministerie de instellingen hiervoor gaat compenseren.

Normaal gesproken betalen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte het instellingscollegegeld, dat vaak duizenden euro’s hoger is. Maar voor studenten uit Oekraïne wordt vanwege de oorlog met Rusland een uitzondering gemaakt. Zij mogen aankomend collegejaar voor het gewone tarief studeren. De verlaging geldt voor een jaar.

Het hoger onderwijs vraagt het kabinet al maanden om duidelijkheid over het collegegeld en de daarmee samenhangende studiefinanciering voor studenten uit Oekraïne. “Om onaanvaardbare situaties te voorkomen” hakten de universiteiten half mei de knoop zelf door, en nu volgen ook de hogescholen.

Compensatie
Intussen blijven de instellingen er bij de minister van OCW op aandringen dat hij de kosten compenseert die hiermee gemoeid zijn. Een beslissing daarover bleef tot nog toe uit

Daarnaast willen ze een hogere tegemoetkoming voor hun steun aan studenten die door de oorlogssituatie in financiële problemen komen. In april stelde minister Dijkgraaf daar 2,3 miljoen euro voor beschikbaar, boven op een eerdere toezegging van 1 miljoen euro.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?