Terug naar overzicht

Avans Diploma Festival: Avans reikt als eerste van Nederland Microcredentials uit

Als allereerste onderwijsinstelling in Nederland heeft Avans gisteren de Microcredentials uitgereikt. In totaal ontvingen acht werkende professionals van de Academie voor Deeltijd (AVD) hun certificaten.

De uitreiking vond plaats tijdens het Avans Diploma Festival in Breepark in Breda. In een zaal kwamen ze bijeen om hun digitale Microcredentials in ontvangst te nemen. Cursist Rob Funcken was de eerste: met een druk op de knop verscheen zijn badge op het scherm.

Student Rob Funcken activeert zijn digitale Microcredential

Wat is een Microredential?
Een digitaal certificaat dat een student ontvangt na het afronden van een module of cursus. Het is een verifieerbaar bewijs dat werkende professionals geaccrediteerd onderwijs hebben gevolgd en waarmee ze kunnen aantonen dat zij bepaalde kennis, vaardigheden en competenties hebben ontwikkeld.

“Heel gaaf”, zegt Rob. In twintig weken tijd heeft hij bij de opleiding Informatica Back-end development en databases afgerond. “Ik werk 32 uur en had nog tijd over.” Een studieadviseur van Avans wees hem op het bestaan van deze korte cursussen. “De lessen waren goed te volgen.”

Directeur van AVD Rien Brouwers spreekt de genodigden toe

Pilot
Het project rondom de Microcredentials startte bij Avans in september vorig jaar. In totaal doen 32 hogescholen en universiteiten mee aan deze pilot. “Met een grote groep is het ons als eerste instituut van Nederland gelukt om deze cursussen ook aan te bieden. Wij zijn een aparte academie en dat maakt dat de lijnen kort zijn waardoor we dit snel konden neerzetten”, zegt Anja Kusters, projectleider van de Microcredentials.

Voor Rien Brouwers, afzwaaiend directeur van de academie, voelt dit als een ‘groot succes’. “Het is iets wat we heel graag wilden”, merkt hij op. AVD werkt al met modulair onderwijs, losse modules. “Maar nu heb je zelfs al resultaat bij twintig weken. En dat resultaat kun je nu laten zien aan je werkgever of bij een sollicitatiegesprek.”

Wat kun je met een Microcredential?
Werkende professionals kunnen ze inwisselen bij andere hogescholen en/of universiteiten die ook deelnemen aan de pilot. Je neemt je studiepunten gewoon mee. Eén van de voordelen is dat het aanvragen van een vrijstelling op een andere hogeschool/universiteit een stuk makkelijker wordt. In de toekomst worden de Microcredentials een Europees erkend certificaat.

Acht jaar Avans
Ook Babette Zeegers kreeg een Microcredential: Ontwikkelen bedrijfsbeleidsplan in de zorg. Na haar bachelor HBO-V heeft ze vier jaar in deeltijd gestudeerd en daarnaast volgde ze nog een losse module waar ze een Microcredential voor kreeg. Zeegers: “Na acht jaar Avans is het even goed zo. Toch zal dit niet de laatste keer zijn, ik ben zo enthousiast over dit gegeven. Je doet een korte cursus, stapt er even een half jaar tussenuit en daarna ga je weer door.”

Avansbreed
Voor Brouwers is dit project een basis voor heel Avans. “Nu kunnen we gaan kijken hoe we dat Avansbreed gaan benutten”, zegt de scheidend directeur. Kusters vult aan: “Want ook in het kader van een leven lang ontwikkelen kan voltijd hier wellicht in de toekomst gebruik van maken.”

Daar zijn nog wel grote stappen voor nodig, merkt Brouwers op. “Avans is heel goed in datgene wat we kennen zoals de processen voor een vierjarige bachelor en een tweejarige Ad-opleiding.” Hij refereert aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). “Maar dat betekent tegelijkertijd dat het soms een belemmering is om dingen anders te doen. Bijvoorbeeld het ombouwen van een curriculum naar een lesprogramma waar je in tien weken een onderwerp compleet afrondt, is wat anders.”

Brouwers stopt na dit collegejaar als directeur bij de Academie voor Deeltijd. Vier jaar lang heeft hij aan het roer gestaan. “Je wil graag iets achterlaten. De Microcredentials laten zien wat wij nu kunnen binnen de academie. Maar er is veel meer gebeurd en dan heb ik niet alleen gedaan. Dat hebben we met z’n allen gedaan.”

Studenten vieren hun behaalde diploma

Breepark
De Microcredentials werden uitgereikt op Breepark in Breda waar het Diploma Festival van Avans deze week is. Tijdens dit festival worden er van verschillende academies diploma’s uitgereikt. Tevens is er gelegenheid voor een drankje en een dansje, meedoen met karaoke en het maken van een officiële foto.

Punt. Of had jij nog wat?

Anja Kusters

Dank je wel voor het mooie artikel Suzanne. Wel een klein dingetje: er staat: Want ook in het kader van een leven lang ontwikkelen kan voltijd hier gebruik van maken.” Ik hoop dat dit in de toekomst mogelijk wordt. Voorlopig echt niet. Wel belangrij

2022-07-07 15:46:06

Meer lezen?