Terug naar overzicht

AMR-leden: zorgen over geringe belangstelling studenten voor academieraden van Avans

Foto: Angeline Swinkels

“Schrikbarend”, noemen Vincent Plompen en Luc Goos, vice-voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), het aantal studentaanmeldingen voor de komende academieraadverkiezingen van oktober. Bij geen enkele academie zijn tot nu toe studentverkiezingen nodig, door een gebrek aan aanmeldingen. Als reactie daarop schreven de twee een opiniestuk.

“Het is echt zorgwekkend. We lezen steeds meer nieuwsberichten waarin staat dat studenten tegen mentale problemen aanlopen, dat ze zorgen hebben en zich niet gehoord voelen. Daarom is het belang van medezeggenschapsraden zo groot. Dat is bij uitstek de plek waar je impact kunt hebben”, vertellen Vincent en Luc, laatstejaarsstudenten Bedrijfskunde en Communicatie. “In de raad heb je impact op de kwaliteit van onderwijs, sociale veiligheid en de ontplooiing van jezelf en je medestudenten.”

Teleurstellend
Bij tien academies hebben zich tot nu toe in totaal achttien studenten aangemeld. Omdat er meer plekken zijn dan aanmeldingen, zijn nergens verkiezingen nodig. Dat betekent dat de studenten die zich aanmeldden, automatisch in de academieraad komen. Bij sommige academies meldde zich maar één student aan, of zelfs geen. Dat zoiets kan gebeuren op een school met meer dan 35 duizend studenten, vinden Vincent en Luc zeer teleurstellend.

Wil je het opiniestuk van Vincent en Luc lezen? Dat kan hier.

“Daardoor zijn studenten nauwelijks meer vertegenwoordigd op het gebied van medezeggenschap. En hoe pijnlijk ook: dat is grotendeels de schuld van de studenten zelf”, menen de twee. “We horen studenten zeggen, zelfs in sessies van de Bossche gemeenteraad bijvoorbeeld, dat Avans niet luistert naar haar studenten. Maar áls ze de kans krijgen om zich verkiesbaar te stellen, blijft het stil. Dat is jammer om te zien en zelfs hypocriet. En daar mogen we elkaar als studenten best op aanspreken, want Avans biedt wél de ruimte om invloed te hebben.”

Vincent Plompen (links) en Luc Goos

Handen uit de mouwen
De twee studenten, die de brief op persoonlijke titel schreven, vinden het belangrijk dat studenten van zich laten horen in bijvoorbeeld een academieraad. Daar kunnen ze invloed hebben op praktische zaken, zoals huisvesting en onderwijstechnische zaken. “Je kunt laten horen waar studenten zich zorgen over maken, of waar je juist kansen ziet. Je beslist mee over jouw opleiding, je mening wordt gehoord. Maar daarvoor moet je wel je handen uit de mouwen steken.”

‘Je kunt laten horen waar studenten zich zorgen over maken, of waar je juist kansen zit. Je beslist mee over jouw opleiding, je mening wordt gehoord. Maar daarvoor moet je wel je handen uit de mouwen steken.

– Vincent Plompen & Luc Goos

Geen incident
De lage aanmeldcijfers voor de academieraadverkiezingen staan niet op zichzelf. Ook bij de laatste AMR-verkiezingen van afgelopen collegejaar, deden er minder kandidaten mee dan de keer ervoor. En er werd ook minder vaak gestemd. Als die trend zich voortzet, is volgens de twee Avansstudenten de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. “Als studenten in raden zitten, signaleren ze sneller problemen die spelen binnen hun academie. Brandjes kun je dan snel blussen. Als dat niet gebeurt, doordat er geen studenten zijn, worden brandjes groter en veel moeilijker om uiteindelijk te blussen”, zeggen de twee. “Goede medezeggenschap is essentieel, zonder inbreng van studenten kan en zal dat niet bestaan. Pak daarom je verantwoordelijkheid.”

Het is volgens de twee AMR-leden niet alleen belangrijk voor studenten om in een raad te zitten, is het ook gewoon erg leuk en leerzaam. “Je maakt een ontwikkeling mee die je helpt in de rest van je leven. Je leert debatteren, vertegenwoordigen en onderhandelen. Je leert hier meer dan in een hoop lessen”, aldus Vincent en Luc.

De verkiezingen voor de academieraden zijn op 11 en 12 oktober. Punt stelt binnenkort een paar studenten uit de raden voor.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?