Terug naar overzicht

Avansmedewerkers schrijven brandbrief naar bestuur om hoge werkdruk

De werkdruk en -last is hoog, vinden 160 onderwijsondersteuners van Avans. Ze hebben hun ongenoegen geuit in een brandbrief die naar de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en het College van Bestuur (CvB) is gestuurd. Onder andere management-, logistiek- en academiebureaumedewerkers hebben hun handtekening onder het document gezet.

De hoge werkdruk en -last is onder andere ontstaan door het overdragen van werkzaamheden vanuit de diensten naar de academies en door het afschalen van de service en dienstverlening aan de academies, staat in de brief. “Dit speelt al een aantal jaar, na de invoering van nieuwe systemen binnen Avans. Collega’s voelen zich soms een halve HR-medewerker, een halve financieel medewerker en hebben niet eens tijd om hun eigenlijke werk te doen”, vertelt een van de ondertekenaars die anoniem wil blijven. 

In de brief is te lezen dat er een gevoel heerst dat bepaalde beslissingen worden genomen in het belang van de diensten in plaats van het efficiënt ‘ondersteunen’ van de core business. De medewerkers raken overbelast en geïrriteerd en dat gaat ten koste van het werkplezier. “Er ontstaan onderling irritaties wie welke werkzaamheden moet uitvoeren, zoals bij het invoeren van nieuwe leveranciers. Daardoor wordt contact met diensten minder leuk.” 

In gesprek
De medewerkers hebben aangegeven vaak hierover in gesprek te zijn geweest met hun directe collega’s, leidinggevenden en directeuren. “Dan wordt iets met de klachten gedaan, maar niet voldoende.” En dat moet anders. “We snappen dat niet zomaar alles kan worden teruggedraaid, maar er zou wel beter naar gekeken kunnen worden”, zegt de medewerker. “Zelfredzaam zijn is prima, maar je kunt er ook in doorslaan.”

AMR
Een van de ontvangers van die brief is de AMR. In de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad van vorige week dinsdag noemden de leden het een duidelijk signaal en zijn een inventarisatie gestart. AMR-voorzitter Vincent Plompen: “We hebben uitvraag gedaan bij onze deelraden en uit die antwoorden bleek dat de signalen die in de brief stonden werden herkend.” Medewerkers kwamen met voorbeelden. Zo moet er bijvoorbeeld bij een probleem online een ticket aangemaakt worden, terwijl er ook direct iets gedaan kan worden. De antwoorden heeft de AMR naar het College van Bestuur gestuurd en de raad is nu in afwachting van hun reactie. 

College van Bestuur
Ook het College van Bestuur heeft de brief gekregen: “We nemen elk signaal uiteraard serieus en vinden het ontzettend belangrijk dat onze mensen gehoord en gezien worden en dat zorgen gedeeld kunnen worden. We zijn met de AMR in gesprek over zowel de inhoud van de brief als het proces rondom de brief. De directies van de verschillende organisatieonderdelen gaan na wat er speelt, gespeeld heeft en hoe we hier samen uit kunnen komen. Daarbij worden ook de academie- en dienstraden betrokken. De brief en de inhoud ervan heeft onze aandacht.” 

Punt. Of had jij nog wat?

Jessica

Er is niets mis met digitalisering en automatisering, maar in de 6 jaar dat ik bij Avans werk zijn de diensten m.i. minder ondersteunend geworden aan de core business en de processen eerder verslechterd dan verbeterd. Voorbeeld: roostering.

2022-10-11 14:22:40

Henk de Vries

Laat ik voorop stellen dat dit signaal serieus genomen moet worden. Echter: een timmerman kent zijn gereedschap door en door. Digitalisering is een feit en kennis van je gereedschap is tegenwoordig een basiseis. Dat mag van iedereen verwacht worden.

2022-10-11 11:00:09

Machiel Wetselaar

Ik begrijp de klachten over de gevolgen van steeds verdergaande decentralisering en digitalisering goed. De menselijke maat is volledig aan het verdwijnen bij de diensten. Als je hierover een klacht hebt moet je ticket aanmaken weet ik inmiddels...

2022-10-10 22:13:36

Meer lezen?