Terug naar overzicht

Hoe ervaar jij diversiteit op Avans Hogeschool?

Illustratie: Eveline Schram

Hoe denken studenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen over diversiteit en inclusie? Om die vraag te beantwoorden hebben 19 universiteits- en hogeschoolbladen de krachten gebundeld en een enquête gemaakt die op elke instelling wordt verspreid.  Zo krijgen we niet alleen een beeld over het hoger onderwijs, maar kunnen we de resultaten per instelling vergelijken. Hiervoor hebben we wel jullie hulp nodig: vul deze enquête in – het kost je ongeveer 10 minuten. Voor studenten klik hier, voor medewerkers klik hier.

Het onderzoek naar diversiteit en inclusie is een initiatief van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media. Ries Agterberg, voorzitter van de Kring, legt uit waarom voor dit thema is gekozen: “Diversiteit is een veelbesproken onderwerp, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs. In hoeverre is diversiteitsbeleid nodig en zo ja hoe ver kun je diversiteitspolitiek doorvoeren? Gaat het hoger onderwijs hierin te ver, of juist niet snel genoeg? De minister van Justitie zei recent in een lezing dat woke op universiteiten de academische vrijheid bedreigt. Is dat waar? Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie denken.” 

Enquête
De enquête gaat onder meer over de vraag waar de universiteit/hogeschool de prioriteit moet leggen als het gaat om diversiteit en inclusie. Wat vinden de studenten en medewerkers van de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, zoals de genderneutrale toiletten. En waar zit ruimte voor verbetering?  

In 2020 was er een verhit debat in de Tweede Kamer over een Nationaal Actieplan voor meer diversiteit en inclusie. Grofweg waren er twee stromingen. De ene zei: je moet niet op diversiteit en afkomst letten, want het gaat alleen om kwaliteit. De andere zei: kwaliteit komt soms niet bovendrijven doordat bepaalde mensen worden achtergesteld. Welke mening hebben de studenten en medewerkers? 

Meer dan het verzamelen van meningen, biedt het onderzoek ook ruimte om eigen ervaringen te delen. “Zijn er studenten en medewerkers die zich buitengesloten voelen of vinden ze dat ze gediscrimineerd worden? En zo ja, weten ze dan waar ze terecht kunnen?” 

Beleid
De enquête is niet het enige dat de Kring doet binnen dit project. De bladen doen ook onderzoek naar het beleid van universiteiten en hogescholen. Welke prioriteiten leggen de besturen? De enquête kan ons helpen zicht te krijgen op een mogelijke discrepantie tussen de prioriteiten van instellingen en de ideeën van de studenten en medewerkers op het gebied van diversiteit en inclusie.

Het project van de Kring is mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een organisatie die onderzoeksjournalistiek in Nederland ondersteunt. De Kring heeft hiervoor ruim 100.000 euro gekregen. De enquête is samengesteld op basis van gesprekken met redacteuren van alle deelnemende bladen en is opgesteld door Onderzoeksbureau Newcom. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Respondenten kunnen, als zij dit willen, aangeven dat een journalist van de eigen instelling met hen contact kan opnemen om nader over hun ervaringen te praten. 

Wil je meedoen aan de enquête? Klik dan hier voor studenten en hier voor medewerkers. Het onderzoek staat open tot 20 oktober. De resultaten zijn terug te vinden in een serie artikelen later dit jaar. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?