Terug naar overzicht

Nieuwe studievereniging voor Commerciële Economie in Breda

Tessa van Haaften, Sam van der Horst en Emil Vleghels (v.l.n.r.) runnen Studievereniging Avans Commerciële Economie Breda (STACE)

Sinds het begin van dit studiejaar heeft de opleiding Commerciële Economie (CE) in Breda eindelijk weer een eigen studievereniging: STACE. En zoals dat hoort, zijn de eerste feesten inmiddels achter de rug.

Drie enthousiaste CE-studenten vormen sinds deze zomer het bestuur van STACE: vierdejaars Tessa van Haaften en derdejaarsstudenten Emil Vleghels en Sam van der Horst. Tijdens de introductieweek van hun opleiding traden ze voor het eerst naar buiten als studievereniging.

“Ons eerste feest hebben we samen georganiseerd met onze sponsor, Walkabout Café”, vertelt Emil. “Tijdens ons officiële openingsfeest merkten we dat we al een klein beetje bekendheid hadden”, vult Tessa aan. “Dat kan ook komen doordat we echt overal stickers geplakt hebben.”

Kerstgala
Het idee voor STACE kwam van docenten. Eerst wilden zij dat studenten het kerstgala nieuw leven zouden inblazen, maar al gauw kwam daar het idee voor een studievereniging bij. Eerstejaars CE-studenten onderzochten vorig jaar in een project of er onder hun medestudenten animo was voor een vereniging van hun opleiding. Toen dat zo bleek te zijn, doken bij docenten al snel namen van studenten op, onder wie Tessa, Emil en Sam.

“Door corona heb ik in het eerste jaar geen introductie gehad en er werd verder ook niks georganiseerd”, vertelt Sam. “Toen het weer mocht, heb ik een feestje georganiseerd bij Proost. En in het tweede jaar bootje varen en bowlen.” Voor de docenten was het wel duidelijk wie ze moesten vragen voor de op te richten studievereniging.

Groots
Tessa, Emil en Sam doen veel zelf voor de vereniging, maar krijgen bij het organiseren van activiteiten hulp van medestudenten. “Voor de introweek hebben we alles in de zomervakantie geregeld”, vertelt Emil. “Daar hebben we wel wat uren aan besteed.” Tessa: “Je moet wel hart hebben voor de vereniging. We doen ons best om er iets groots van te maken. We zien dat mensen enthousiast zijn.” Sam voegt toe: “We worden ook herkend op school.”

Tweedejaarsstudent Sander Verhagen (links) helpt bij het organiseren van feesten

Een studievereniging moet ook studiegerelateerde activiteiten organiseren, zeker als ze ondersteuning willen krijgen vanuit Avans. De eerste ‘serieuze’ activiteit staat dan ook op de planning. Voor de toets Accountability, die binnen de opleiding het vaakst herkanst moet worden, organiseert STACE samen met tutor Miguel Ketelaars bijles. Studenten die daaraan deelnemen, maken gezamenlijk een oefentoets en er is ruimte voor het stellen van vragen tijdens een ‘Q&A’.

Vanuit de opleiding zijn docent Sjoerd van Bezooijen en tutor Maxime Teurlings – uit eigen interesse – betrokken bij STACE. “Als ze kunnen, zijn ze aanwezig bij onze vergaderingen”, vertelt Tessa. “Ze zijn enthousiast dat er weer een studievereniging is voor CE en kunnen bovendien fungeren als schakel tussen ons en docenten of de directie.” Emil: “Daar hebben we geluk mee. Binnenkort geven we een presentatie aan de academiedirectie. Dat is onze kans om STACE op de kaart te zetten.”

Netwerk
De studenten benadrukken het belang van een studievereniging voor de opleiding. “Studenten kunnen onderling een netwerk opbouwen”, zegt Emil. “Op feesten kunnen ze elkaar op een leuke manier leren kennen.”

Hun doel is wel om het bestuur uit te breiden en commissies in te stellen. “Om onszelf te ontlasten”, zegt Tessa. “Het is fijner om het met een grotere groep te kunnen doen”, voegt Emil toe. Studenten die zich willen aansluiten, zijn dan ook van harte welkom. Dat is ook belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. Sam: “We vertrouwen erop dat het werk dat we erin stoppen, niet in een paar jaar weer verloren gaat.”

Enthousiast geworden over STACE? Blijf op de hoogte via het Instagramkanaal @stace.breda en stuur een DM voor vragen of een open sollicitatie bij het bestuur.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?