Terug naar overzicht

Ruim 3.300 aanvragers moeten andere STAP-cursus kiezen

Sommige onderwijsaanbieders maken hun cursussen duurder nu de overheid STAP-subsidies van duizend euro uitdeelt. Dat is verboden. Vier opleiders worden mogelijk verwijderd uit het scholingsregister van STAP.

Werkenden of werkzoekenden die zich willen bijscholen kunnen sinds 1 maart een STAP-subsidie van maximaal duizend euro krijgen. Er zijn er inmiddels ruim 115 duizend toegekend. Voorwaarde is dat de cursus van hun keuze in het scholingsregister van STAP staat.

Een zogeheten toetsingskamer van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet controleren of de opleidingen deugen en voldoende arbeidsmarktgericht zijn, maar ook of de aanbieders hun prijzen niet ineens omhoog gooien nu deelnemers een subsidie krijgen.

Prijzen opschroeven
Een onderzoek van RTL Nieuws toonde deze zomer aan dat sommige opleiders voor de maximale opbrengst gaan zodra de overheid betaalt. Ze zouden hun cursusprijzen flink opschroeven en extra’s erbij verkopen, zoals dure lesboeken in plaats van een gratis e-book.

“Zeer onwenselijk”, noemen de ministers van Sociale Zaken en OCW dergelijke prijsverhogingen voor cursisten met een STAP-budget. Dat staat in hun antwoord op Kamervragen van D66.

Er is inmiddels actie ondernomen tegen vier opleiders. Zij hebben “een voornemen tot verwijdering uit het scholingsregister” ontvangen en 3.348 cursisten die zich bij hen hadden ingeschreven moeten een andere opleiding kiezen als ze hun STAP-subsidie willen behouden. Daarnaast overwegen de ministers om de subsidie terug te vorderen van de opleiders, “en kan er een strafrechtelijk onderzoek in gang worden gezet”.

Kwakzalverij
Critici vinden ook de inhoudelijke toetsing van het STAP-aanbod niet streng genoeg. De Vereniging tegen de Kwakzalverij hekelde onlangs nog de STAP-subsidies voor bijvoorbeeld cursussen in kleurentherapie, ayurveda, homeopathie en ‘eclectische energetische natuurgeneeskunde’. Op Kamervragen van het CDA antwoordde minister Van Gennip van Sociale Zaken dat beroepen in de alternatieve geneeswijzen niet verboden zijn in Nederland en dat dit soort opleidingen dus niet uitgesloten kunnen worden van het STAP-register.

Het CDA wilde verder weten of alle cursussen wel bijdragen aan het terugdringen van de tekorten op de arbeidsmarkt. Volgens minister Van Gennip is ervoor gekozen om het STAP-budget voor een brede doelgroep en een ruim cursusaanbod beschikbaar te stellen, maar kan later alsnog worden besloten om het meer gericht in te zetten.

Publieke aanbieders
Het aantal publieke onderwijsaanbieders in het STAP-register is nog beperkt. Op 30 augustus deden 37 van de 55 mbo-instellingen, 24 van de 36 hbo-instellingen en 8 van de 14 universiteiten mee. Samen boden ze 3.354 opleidingen aan. Op hetzelfde moment stonden er ruim 900 private opleiders in het scholingsregister met 110.426 opleidingen.

De ministers erkennen dat de deelname van publieke instellingen te wensen over laat en proberen de huidige belemmeringen weg te nemen. Ook meerjarige opleidingen komen straks in aanmerking voor het STAP-budget en het aanmelden en registreren moet eenvoudiger worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?