Terug naar overzicht

Weinig kans op extra compensatie ‘pechstudenten’

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

De Tweede Kamer wil uitwonende studenten verder voor de inflatie tegemoetkomen dan minister Dijkgraaf, bleek gisteren tijdens het begrotingsdebat. Ook moet hij meer haast maken met het afremmen van de instroom van internationale studenten. 

De nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten wordt volgend collegejaar tijdelijk verhoogd met 165 euro, vanwege de torenhoge inflatie. Regeringspartijen CDA en D66 vinden dat niet genoeg en willen dat de inflatievergoeding niet voor één maar voor drie jaar gaat gelden. 

Het voorstel kan op brede steun rekenen, is de verwachting. De oppositie was kennelijk verrast en ging er nauwelijks op in. Ze richtte haar pijlen vooral op de “tekortschietende” compensatie voor studenten die geen basisbeurs ontvingen en de stijgende rente op studieschulden.

Rente op nul
Zo willen de SP en BIJ1 dat de rente op nul wordt gehouden en pleitten JA21 en Volt voor een renteplafond. Die laatste partij wil bovendien dat studenten die tussen 2015 en 2023 gestudeerd hebben geen rente hoeven te betalen over het gedeelte van hun schuld dat ze normaal gesproken als basisbeurs zouden hebben ontvangen.

In het vervolgdebat zal minister Dijgraaf vanavond nader ingaan op de voorstellen. Wat betreft de compensatie van de ‘pechstudenten’ zijn de voortekenen niet gunstig. Begin deze week maakte hij duidelijk dat hij hen eerder als ‘geluksgeneratie’ ziet en dat ze in zijn ogen al voldoende gecompenseerd worden. Het wordt vooral spannend hoe hij op het voorstel van CDA en zijn eigen D66 zal reageren.

Indammen
Dan zal hij ook opnieuw moeten uitleggen waarom hij niet meer haast maakt met het indammen van de instroom van buitenlandse studenten. Onder meer de VVD wil dat hij de bestaande wettelijke instrumenten beter benut en dat er een quotum komt voor studenten van buiten Europa. Kamerlid Hatte van der Woude begrijpt dat internationalisering een complex onderwerp is, “maar het is onderhand tijd voor een wetsvoorstel, niet voor een brief”. 

Op internationale studenten die hier psychologie of communicatie studeren zit de Nederlandse arbeidsmarkt al helemaal niet te wachten, vindt ook het CDA.   

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?