Terug naar overzicht

Werkveld krijgt directer invloed op het onderwijs bij opleiding Accountancy

De samenwerking wordt flink opgeschroefd: dat is het voornemen tussen de Academie voor Management en Finance (AMF) en vijf accountantskantoren. Afgelopen donderdag tekenden zij, op de dag van de Accountant van de toekomst, een nieuw convenant. 

Al jaren werken Avans en het werkveld samen. Deze samenwerking bestaat bijvoorbeeld uit projecten, workshops, open dagen en bedrijfsvraagstukken. Studenten werken intensief op een kantoor. Marjolein van der Kaa, docent Accountancy: “Studenten vinden het leuk. Zij hebben dan meteen een beeld bij wat ze later kunnen gaan doen. Bovendien leren ze het meest in de praktijk.”

Invloed
“Met dit convenant gaan we nu naar the next level”, legt René Theunis, directeur van de academie, uit. Avans wil dat het werkveld veel directer invloed heeft op het onderwijs om zo de accountant van de toekomst op te leiden. “Niet alleen samenwerken maar ook samen creëren.”  Nu is die invloed van het werkveld zo’n 10 procent maar dat mag volgens Theunis naar 25. “Volgend jaar moeten bedrijven zeggen: module X moet er zo uitzien. Daar luisteren we dan naar.” 

Minder studenten
Door die intensivering hoopt de academie onder andere meer studenten te trekken. Theunis: “Studenten kiezen jammer genoeg steeds minder vaak voor deze financiële opleidingen. Ze vinden ze minder aantrekkelijk.” Van der Kaa: “Studenten gaan liever voor een bredere opleiding, iets waar ze niet zo aan vastzitten, want dan kunnen ze alle kanten nog uit maar ik vind dat een misvatting. Studenten met een diploma Accountancy hebben juist nog volop keuzes op de arbeidsmarkt.” 

Instroom
In 2018 stroomden er landelijk zo’n 8300 studenten bij finance gerelateerde opleidingen binnen. In 2022 waren dat er 5100. 
Op de opleiding Accountancy van Avans staan op dit moment zo’n 344 studenten ingeschreven, waarvan 95 eerstejaars. Dat is minder dan het gemiddelde van Avans. Theunis: “We zijn gewend om een instroom te hebben van zo’n 125 studenten.” 

Werkveld
De vijf kantoren: Witlox VCS, Van Oers, Deloitte, Mazars en BDO zijn blij met deze zogeheten co-creatie. “Het is een must voor Avans en Witlox”, zegt Wynke Möller, accountant van Witlox. De kennis die ze delen is volgens Möller een mooie aanvulling voor zowel het werkveld als het onderwijs. “Het is gewoon leuk om met die jongens en meiden te praten en om te horen wat er bij hen leeft.” 

Vierdejaarsstudent Accountancy Heidi van den Oever denkt dat dit het onderwijs ten goede gaat komen. “Het zou mooi zijn als er meer samenwerking komt zodat je een duidelijker beeld krijgt van de praktijk.”

Vaardigheden
Accountants van de toekomst zijn naast de basisvakken steeds meer bezig met disciplines zoals IT en communicatie. Möller: “We zien de laatste jaren meer kritische studenten binnenkomen. Ze zijn communicatief veel vaardiger.” De behoefte van accountantskantoren verschuift. Theunis: “Kantoren zeggen dat wij beter zijn in het opleiden van studenten die naar klanten luisteren en niet de hele dag achter hun pc zitten. Ze zeggen: ‘Als jullie ze dat nu aanleren, dan leren wij ze die andere skills.’” 

Duurzaamheid
Dat geldt ook voor duurzaamheid. Van der Kaa: “Heel de opleiding is er aandacht voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Bij elk vraagstuk leggen we er linken mee. Als student ga je meer kijken; hoe komt je winst tot stand en hoe zit je business in elkaar.” Maar ook kijken studenten steeds meer naar doelstellingen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Onze studenten moeten die gesprekken voeren om die bedrijven dat mee te geven. Het is voor hen een mooie rol zulke gesprekken te stimuleren.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?