Terug naar overzicht

Aantal hbo-opleidingen met numerus fixus blijft gelijk

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Op de lijst van hbo-opleidingen die volgend studiejaar een beperkt aantal studenten toelaten is er één verdwenen en één toegevoegd. Ze mogen nog niet loten, en moeten al hun eerstejaars selecteren.

Net als vorig jaar staan er 41 fixusopleidingen op de lijst. Nieuw is de opleiding medische hulpverlening van de Hogeschool Utrecht. Vanwege een acuut tekort aan stageplaatsen werd daar in januari besloten om geen enkele voltijdstudent meer aan te nemen in studiejaar 2022-23. Inmiddels ziet de toekomst van de opleiding er wat rooskleuriger uit en staat de deur in Utrecht weer op een kier: volgend studiejaar mogen er 24 voltijdstudenten van start. De opleidingen medische hulpverlening in Nijmegen en Rotterdam laten respectievelijk 28 en 40 studenten toe.

Verdwenen van de lijst is de opleiding biologie en medisch laboratoriumonderzoek van Avans Hogeschool. Dit studiejaar waren daar 240 plaatsen te vergeven, maar meldden zich slechts 213 eerstejaars aan. Er hoefde dus niet geselecteerd te worden en de fixus is nu opgeheven.

Tekort aan stageplaatsen
Bij fysiotherapie zijn nog altijd de meeste studentenstops: zes van de tien bekostigde opleidingen hebben er een. Van de studies toegepaste psychologie, huidtherapie (voltijd en deeltijd) en vastgoed & makelaardij hebben er elk vier een numerus fixus.

Opvallend is de fixus bij de verpleegkundeopleiding van de Hanzehogeschool Groningen. Tot vier jaar geleden remden alle verpleegkundeopleidingen hun instroom af, omdat ze de kwaliteit van hun onderwijs niet konden garanderen bij gebrek aan stageplaatsen. Het leidde tot veel onbegrip, omdat Nederland een groot tekort aan verpleegkundigen heeft. 

In collegejaar 2019-20 lieten zestien verpleegkundeopleidingen de numerus fixus los, behalve die van de Hanzehogeschool Groningen. Het aantal stageplaatsen in Noord-Nederland is volgens de opleiding nog altijd te laag.

Loten
De afgelopen jaren klinkt er kritiek op selectie aan de poort bij opleidingen die de toestroom niet aankunnen. In 2017 constateerde de onderwijsinspectie dat deze selectie ten koste gaat van met name mannen en van kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond. In september van dit jaar publiceerde de inspectie een nieuw rapport over zelfselectie: sommige jongeren zien zo’n toelatingsprocedure niet zitten en kiezen alleen al daarom voor een andere studie.

Omwille van de kansengelijkheid wil een politieke meerderheid loten weer mogelijk maken. Sinds 2017 is loten verboden en moeten fixusopleidingen hun studenten stuk voor stuk selecteren. Wat betreft minister Dijkgraaf mogen opleidingen met een capaciteitsfixus straks weer kiezen tussen loting of selectie. Als de wetswijziging wordt aangenomen, gelden de nieuwe regels vanaf de aanmelding voor studiejaar 2024-2025.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?