Terug naar overzicht

Cobex: vak uit propedeuse staat nog open, student wil toch aan specialisatie beginnen

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Een student van de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving (ADGO) heeft bij de examencommissie een verzoek ingediend om aan zijn specialisatie te mogen beginnen. Die heeft dat afgewezen omdat de student zijn propedeuse nog niet behaald heeft. De student beroept zich op bijzondere omstandigheden en gaat tegen de uitspraak in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

Harbert Pater, voorzitter van de examencommissie van ADGO, legt uit dat een student normaal gesproken aan zijn specialisatie mag beginnen als diegene op stage is geweest. De stagedrempel is namelijk hetzelfde als de specialisatiedrempel. Voor een aantal studenten heeft de opleiding de stagedrempel laten vallen, omdat ze anders een jaar studievertraging zouden oplopen. “Daarbij hebben we steeds gezegd: jullie mogen wel op stage, maar niet automatisch aan je specialisatie beginnen”, zegt Pater tijdens de Cobex-zitting.

Na de stage hebben de studenten, van wie de student die in beroep gaat bij het Cobex er één is, een half jaar de tijd om de vakken uit de propedeuse te halen die nog open staan. De student heeft nog één vak niet gehaald. Voor de zomer heeft hij een hertentamen gemaakt, maar geen voldoende gehaald.

Intensieve periode
In zijn uitleg verwijst de student naar de omstandigheden waarin hij toen verkeerde. “Ik zat in de nasleep van een zware operatie en was nog aan het revalideren. Het was een intensieve periode die fysiek en mentaal veel van mij eiste. Ik heb het tentamen toen gemaakt, maar dat heeft niet goed uitgepakt.” De Cobex-voorzitter wijst erop dat de student andere vakken wel gehaald heeft. “Dat waren verslagen, die eisten minder van mij”, zegt de student.

Voorzitter van de examencommissie Pater geeft aan dat de bijzondere omstandigheden van de student wel zijn meegenomen in de afweging, maar dat ze daarin geen aanleiding zagen om de drempel voor de specialisatie te laten vallen. De studenten wisten dat ze niet automatisch op stage mochten. “Ik ben meegenomen in de generieke regels”, reageert de student daarop, “maar bij mij was er echt iets aan de hand.” De Cobex-voorzitter reageert: “Dat betwist niemand.”

Motivering
De student blijft erbij dat de examencommissie niet heeft gekeken naar zijn bijzondere omstandigheden bij het nemen van de beslissing. De Cobex-voorzitter wijst erop dat in het besluit van de examencommissie ook geen toelichting of motivering is opgenomen. Pater: “Ik steek de hand in eigen boezem wat dat betreft. Het besluit is kort en toelichting ontbreekt.” De Cobex-voorzitter: “Wij gaan na de zitting kijken wat we daarvan vinden. Is het goed gemotiveerd?” En hij sluit daarmee de zitting af.

Cobex heeft het beroep van de student ongegrond verklaard. Hij mag nog niet aan zijn specialisatie beginnen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?