Terug naar overzicht

‘Ombudsfunctie heel belangrijk voor sociale veiligheid’

Via: Tweede Kamer

Net als universiteiten moeten ook hogescholen een ombudsfunctionaris aanstellen voor medewerkers en studenten, vindt de Tweede Kamer. Minister Dijkgraaf steunt dat streven van harte en gaat er bij de instellingen op aandringen.

CDA-Kamerlid Harry van der Molen, die deze week afscheid neemt als Kamerlid, diende gisteren samen met D66 een motie in die op brede steun kan rekenen. Volgens hem hebben ombudsfunctionarissen een belangrijk voordeel. Net als vertrouwenspersonen kunnen ze medewerkers en studenten met klachten over bijvoorbeeld hun sociale veiligheid ondersteunen en adviseren, maar ze kunnen ook een eigen, onafhankelijk onderzoek instellen.

De universiteiten zijn volgens Van der Molen goed bezig: ze hebben bijna allemaal een ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten. Maar in het hbo heeft maar een kwart van de hogescholen een ombudsfunctionaris voor medewerkers en nog geen twintig procent heeft er ook een voor studenten. Daarom vraagt hij de regering in de motie om te kijken hoe meer hogescholen enthousiast kunnen worden gemaakt voor de ombudsfunctie.

Stevige aanpak
In zijn reactie op de motie noemt minister Dijkgraaf ombudsfunctionarissen “heel belangrijk voor de sociale veiligheid in het hoger onderwijs”. Hij bevestigt dat universiteiten inderdaad het initiatief hebben genomen om een ombudsfunctionaris voor hun werknemers in te stellen en dat ze die nu ook beschikbaar gaan stellen voor studenten. “In het hbo is die ombudsfunctie in ontwikkeling. Ik zou het heel erg goed vinden als de hogescholen dit verder gaan oppakken.”

Dijkgraaf is momenteel met de onderwijskoepels in gesprek over een integrale aanpak van de sociale veiligheid die hij in het voorjaar wil presenteren. Hij belooft een stevige aanpak. “Daar zal ik deze motie dan ook bij betrekken.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?