Terug naar overzicht

Te weinig banen voor mensen met beperking in hoger onderwijs

illustratie: Julika Runow
Illustratie: Julika Runow

Hogescholen en universiteiten hebben te weinig banen gecreëerd voor mensen met een beperking. Ze lopen ver achter op andere instellingen in de publieke sector, blijkt uit een nieuwe telling.

In 2026 zouden er in de publieke sector 25 duizend banen moeten zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn bijvoorbeeld banen in de catering, schoonmaak of groenvoorziening. Soms gaat het ook om plaatsen voor hoogopgeleiden met een fysieke of psychische beperking.

Uit een recente meting blijkt dat de plekken er maar mondjesmaat bij zijn gekomen in het hoger onderwijs en onderzoek. Overheidstakken als gemeenten en de politie zitten tot wel tien procent boven hun doel.

Te weinig
In 2017 waren de instellingen nog goed op schema, maar die trend is gestokt. De hogescholen realiseerden vorig jaar slechts een derde van de 953 plaatsen die er in 2026 moeten komen. Volgens de hbo-instellingen komt dat vooral door de coronapandemie. Sommige werkzaamheden vielen weg door het thuiswerken en de begeleiding van de doelgroep was lastig op afstand. Maar er lopen bij enkele hogescholen experimenten om arbeidsbeperkten meer te betrekken.

De universiteiten schiepen iets meer dan de helft van de 1886 banen waar ze uiteindelijk op mikken. Bij de universitaire medische centra is dertig procent van de nagestreefde 2264 plekken behaald. Onderzoeksinstituten konden nog maar de helft van de 110 beloofde plekken garanderen.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) noemt als belangrijkste redenen voor het niet behalen van de doelen “de coronapandemie, de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkdruk”. Daarnaast zijn werkzaamheden als catering en schoonmaak vaak uitbesteed waardoor universiteiten er minder zicht op hebben.

Hoger opgeleiden
Al jaren halen de instellingen in het hoger onderwijs hun doelen dus niet. Dat komt voor een deel doordat hoger opgeleiden met een arbeidsbeperking slechts een klein deel uitmaken van de doelgroep.

Voor lager opgeleide doelgroepen moeten er daarom vaak nieuwe projecten worden georganiseerd zodat er nieuwe plekken komen. Instellingen werken daarom steeds vaker samen met maatschappelijke organisaties en scholen die de werkzoekenden aan een baan helpen.

Boete
Als werkgevers het quotumpercentage niet halen, krijgen ze een boete. Voor elke arbeidsgehandicapte die werkgevers te weinig in dienst hebben, moeten ze vijfduizend euro ‘quotumheffing’ betalen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?