Terug naar overzicht

Avans stopt tijdelijk met actieve werving van internationale studenten

Lotte Verheul
Illustratie: Lotte Verheul

Avans Hogeschool stopt voorlopig met het actief werven van internationale studenten. Daarmee geeft de hogeschool gehoor aan het verzoek van minister van onderwijs Robbert Dijkgraaf om tijdelijk de toestroom van internationale studenten naar Nederland te beperken totdat er nieuw beleid is. Avans zegt wel kritisch te zijn, in lijn met het eerdere statement van de Vereniging Hogescholen. 

De Tweede Kamer wil de stroom van internationale studenten indammen omdat het tot een aantal problemen leidt. Zo zijn er te weinig studentenwoningen en is de werkdruk onder docenten hoog.

Motie
Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd gevraagd voorlopig niet actief te werven. Daarop volgde een brief aan alle Colleges van Bestuur van hogescholen en universiteiten. Daarin staat: “Samen met de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland wil de Tweede Kamer ervoor zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten tot nader order, in ieder geval totdat er nieuwe maatregelen komen omtrent internationalisering, gestopt wordt.” 

Grote beurzen
Door het besluit betekent het dat de hogeschool niet meer aanwezig is op grote fysieke beurzen. Wel zal Avans de activiteiten die ze nu doen blijven voortzetten. Avans zegt in een reactie: “De huidige activiteiten van Avans scharen zich niet onder actieve werving. Avans zal informatievoorziening naar studiekiezers, waaronder internationale studenten, voortzetten.” Daarnaast staat het internationale studenten nog steeds vrij om zich aan te melden voor een opleiding van Avans.

Tekortsectoren
De bewindvoerder maakt een kleine uitzondering voor het werven van internationale studenten voor specifieke opleidingen die zich richten op tekortsectoren (techniek, ict en onderwijs) en krimpregio’s. Avans bekijkt in ieder geval hoe zij kan inzetten op de ruimte die de minister biedt in de werving rondom de tekortsectoren als techniek en zorg. 

Weerstand
Niet alle scholen geven gehoor aan de oproep van de minister. Acht hogescholen hebben aangegeven dat ze juist willen blijven werven in strijd tegen de tekorten op de arbeidsmarkt. “Met één rondje handopsteken brengt de Kamer deze instellingen in grote problemen”, staat geschreven in een gezamenlijk opiniestuk.

Minister Dijkgraaf heeft beloofd om in februari met een plan te komen waarin staat wat hij met de toestroom van buitenlandse studenten wil.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?