Terug naar overzicht

Nauwelijks stagetekort in het hbo

Het overgrote deel van de hbo-studenten vindt op tijd een stageplek, blijkt uit nieuw onderzoek. Hun zoektocht verloopt niet altijd even makkelijk. Maar het lage aantal geënquêteerden maakt definitieve conclusies lastig. 

Als veel studenten geen stage kunnen vinden en daardoor studievertraging oplopen, is er sprake van een stagetekort. Zeker in coronatijd leek dat probleem zich voor te doen, maar uit een rapport van onderzoeksbureau ResearchNed dat minister Dijkgraaf dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt het mee te vallen.  

De onderzoekers stuurden in september een vragenlijst rond onder hbo’ers. Van de 1551 tweede-, derde- en vierdejaars studenten die de vragenlijst invulden, liepen er op het moment van de enquête 746 stage. Van hen vond slechts 4 procent te laat een stageplek en liep 1 procent daardoor gemiddeld zes maanden studievertraging op. 

Vooral studenten in de gezondheidszorg kwamen moeilijk aan een stageplaats, maar door de kleine steekproef is de uitsplitsing van de resultaten per studierichting niet representatief, waarschuwen de onderzoekers. 

Knelpunten
Hoewel het tekort dus lijkt mee te vallen, meldden de studenten wel knelpunten. Het merendeel van hen moest zelf een stageplaats vinden en 71 procent zei daar moeite mee te hebben gehad, mede door de coronamaatregelen die in 2022 nog van kracht waren. 

De helft van de studenten merkte op dat er te weinig plekken waren, dat de stageplaats niet aansloot bij hun persoonlijke interesses of dat er soms een verschil was tussen de eisen van de instelling en het stagebedrijf. Verder ondervonden ze problemen met de sollicitatieprocedure en de stagebegeleiding vanuit de instelling. 

Slechts 1 procent van de stagiairs zei het slachtoffer te zijn geweest van stagediscriminatie. Wel ligt het aandeel van studenten die moeite hadden met hun zoektocht bijna twintig procentpunt hoger bij studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. Het gaat echter maar om een totaal van vijftien studenten. Het opleidingsniveau van ouders speelt eveneens een rol, maar de onderzoekers waarschuwen dat ook deze resultaten niet goed te generaliseren zijn vanwege de kleine steekproef. 

Eerste deel 
Het vorige kabinet heeft in 2021 toegezegd om de stagetekorten in het hoger onderwijs inzichtelijk te maken en tegen te gaan. Een deel van de 284 miljoen die ze in 2021 kregen om de schade van de coronacrisis te repareren, was daarvoor bedoeld. Voor de bestrijding van stagediscriminatie ontvangen de hogescholen tot 2026 elk jaar vijf miljoen euro. 

De rapportage is het eerste deel van een onderzoek dat eind 2023 zal zijn afgerond. In de volgende delen worden de stagevergoedingen onder de loep genomen (naar aanleiding van een aangenomen motie van GroenLinks en Denk) en wordt in kaart gebracht wat hogescholen en stageaanbieders doen om stagetekorten te voorkomen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?