Terug naar overzicht

Praten en meedenken over diversiteit en inclusie op Avans

Een poster van de Begripsacademie.

Wil jij bijdragen aan het bevorderen van diversiteit en inclusie op Avans? Komende dinsdag kan dat tijdens een cocreatiemiddag in Breda. Geïnteresseerden kunnen vijf interactieve workshops volgen, die in het teken staan van een diversiteitsthema. De dialoog met elkaar aangaan staat hierin centraal.

Tijdens de middag bij Avans aan de Lovensdijkstraat in Breda staan er dinsdag vijf korte workshops van 20 minuten op het programma. Iedere sessie staat in het teken van een ander diversiteitsonderwerp. ‘’Maar de rode draad is dat ze interactief, dynamisch en kort en bondig zijn’’, vertelt Youssef Azghari, programmaleider Diversiteit & Inclusie op Avans. De middag wordt afgetrapt door Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur van Avans. Zij gaat in op de Avansbrede visie en aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie ‘’Dat geeft het belang wel aan.’’

Kansengelijkheid
Bij de plenaire sessie brengt gastspreker Ewald Theunisse, oprichter van de Begripsacademie, het onderwerp diversiteit onder de aandacht. Hij vertelt over het belang van diversiteit, hoe het komt dat het een lastig onderwerp is om in de praktijk toe te passen en waarom het vaak een gevoelig thema is. Daarna gaan de deelnemers in de eerste workshop onder leiding van lector Christa Nieuwboer aan de slag met de begripssleutels, die kunnen bestaan uit een affiche, quote of een challenge.

De volgende workshop gaat over culturele diversiteit en studentsucces. Daarin gaat Azghari samen met studenten in gesprek met de deelnemers over wat we kunnen doen om kansengelijkheid te vergroten voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. ‘’Met als doel dat iedereen zich thuis voelt op Avans en hun talenten kunnen ontplooien’’, vertelt Azghari, die recent een kinderboek over bewustwording en vanzelfsprekendheden op het gebied van diversiteit en inclusie uitbracht.

De derde workshop, die begeleid wordt door Avansonderzoeker Michel Witter, gaat over studenten met een functiebeperking of ondersteuningsbehoefte. Hierin worden de deelnemers geconfronteerd met hoe dit invloed heeft op het onderwijs en wordt ingegaan op de vraag of er niet een positiever label is voor deze diverse groep. Ook is er een sessie over studentenwelzijn, geleid door Mascha Lommertzen en Nuri Gunes. Zij zijn beleidsadviseur bij Student Support. Die draait om de vraag waar de behoeftes van studenten liggen op het gebied van welzijn en wat de hogeschool hierin kan betekenen. Tot slot is er een workshop over gender en seksualiteit die onder leiding staat van Avansdocent Jara van Veldhoven, één van de gezichten van de Roze helpdesk.

Posters van de workshop

Bewustwording en uitnodiging
‘’Enerzijds houden we deze middag om het bewustwordingsproces wat betreft diversiteit en inclusie te bevorderen onder medewerkers, studenten en docenten van Avans. We willen het onderwerp op de agenda plaatsen. Het is ook een speerpunt vanuit Ambitie2025 om er echt iets aan te gaan doen’’, vertelt Azghari. ‘’Anderzijds is het ook bedoeld als uitnodiging. We willen iedereen prikkelen om diversiteit en inclusie te bevorderen op Avans. De input die deelnemers leveren, gaan we gebruiken om beleid te maken. Initiatieven, opmerkingen, gedachtes: alles verzamelen we.’’

Laagdrempelig
Op het moment van schrijven hebben zich zo’n 70 mensen aangemeld voor de middag. Volgens
Azghari en Sophie Opdam, projectondersteuner en beleidsmedewerker Diversiteit & Inclusie, zijn de workshops voor iedereen geschikt. Of je nou veel affiniteit hebt met het onderwerp, of juist niet. ‘’Het is laagdrempelig. Juist de dialoog tussen mensen die er veel van weten en mensen die er niets mee hebben, levert een hoop op. Dat is ook een representatie van Avans. Beide groepen zijn nodig’’, aldus de twee.

Inclusief lesgeven
‘’We hopen dat het onderwerp diversiteit en inclusie bij iedereen tussen de oren zit. Maar we moeten er niet alleen over praten, maar ook naar handelen. We willen een toegankelijke school maken voor meer mensen, met verschillende achtergronden. We moeten ook inclusief lesgeven, en kijken naar ons eigen personeelsbestand. Is dat wel divers genoeg?’’, aldus Azghari, die goede hoop heeft dat de cocreatiemiddag ideeën en suggesties oplevert waarmee Avans wat kan. ‘’Het is ook gewoon een leuke manier om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. Op een informele manier willen we mensen tot meer inzicht laten komen.’’

Jezelf aanmelden voor de middag, die van 12:00 tot 17:00 uur duurt, kan via deze link. Studenten, medewerkers, docenten en externe partners zijn allen welkom.

Punt. Of had jij nog wat?

Atticus

@ 'Gaat je niks aan': wie beweert dat dan, "er zijn TEVEEL witte heteroseksuele mannen op de opleiding"? Klinkt als een stroman-bewering namelijk.

2023-01-25 18:12:20

Gaat je niks aan

Goh Avans en diversiteit en inclusie. Het zal wel weer eens niet zo zijn. Echter uitspraken van "er zijn TEVEEL witte heteroseksuele mannen op de opleiding, en daar moet verandering in komen", is wel iets wat kan binnen deze hogeschool. Valse moralit

2023-01-20 19:11:39

Meer lezen?