Terug naar overzicht

Cobex: student wil afstudeerstage niet overdoen

Illustratie: Kim Bell

Een laatstejaarsstudent Logistiek van de Avans Academie Associate Degree in Den Bosch gaat voor haar afstudeerperiode naar het buitenland, waar ze stage loopt bij een transportbedrijf. Het verslag dat zij daarover schrijft, wordt tot twee keer toe als onvoldoende beoordeeld. De student is het daar niet mee eens en stapt naar het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

Na het eerste inlevermoment in augustus vorig jaar krijgt de Logistiek-student een 4,7 van haar beoordelaars. Herstellen van het verslag mag, maar er moet wel een hele hoop feedback verwerkt worden, waarschuwen ze de student.

Begin oktober levert de student opnieuw het afstudeerverslag in. Ook nu zijn de beoordelaars niet, zoals ze het zelf zeggen, ondersteboven van het verslag. Voor de zorgvuldigheid vragen zij nog een andere collega het werk te bekijken. Ook die vindt het werk onder de maat. De beoordelaars concluderen dat zij voor de tweede versie van het verslag niet hoger dan een 5 kunnen geven.

Opnieuw stagelopen
Dat cijfer zorgt ervoor dat de opdracht opnieuw gemaakt moet worden. De student moet daarvoor bij een ander bedrijf stagelopen en daarover een opdracht maken. Daar is zij het niet mee eens; in de studiehandleiding en het reglement staat niet opgenomen dat je na twee herkansingen opnieuw stage moet lopen bij een ander bedrijf en daarover een verslag moet indienen. Haar beoordelaar geeft toe dat dit inderdaad niet het geval is. Volgens hem was de student wel op de hoogte van de ‘spelregels’.  “Dat is per mail aan de studenten medegedeeld en gedurende de hele opleiding het beleid”, zegt hij.

Hoe kan het dat zoiets niet is opgenomen in de studiehandleiding, merkt de Cobex-voorzitter op. Volgens de docenten is het goed om te vermelden dat de opleiding Logistiek pas kort bestaat. Bij een bacheloropleiding zijn dit soort algemeenheden welbekend, verklaren zij.

Geen vertrouwen in een voldoende
Beoordelaars geven daarnaast aan dat ze tijdens de herstelperiodes niet veel vertrouwen hadden in een goed eindresultaat door de houding van de student. Ze waren bang voor een tweede onvoldoende. “We kregen het idee dat ze niet doorhad hoeveel er hersteld moest worden aan haar verslag. Ook heb ik haar gevraagd om tussentijds haar verslag in te leveren zodat ik extra feedback kon geven. Dat heeft ze niet gedaan.”

De student wijt haar houding aan zware persoonlijke omstandigheden. “Met mijn hoofd was ik niet met mijn studie bezig. Om extra uitstel wilde ik niet vragen omdat ik dat in de zomer al heb gekregen. Juist daarom wilde ik het verslag zo snel mogelijk afhebben zodat ik me kon focussen op mijn mentale gezondheid.” De docenten, geven aan niks van deze problematiek af te weten. “Jammer dat ze het nooit kenbaar heeft gemaakt, zo konden we er geen rekening mee houden. Nu, achteraf, kunnen we er niet zoveel meer mee.

Derde, onafhankelijke beoordelaar
Maar, hoe moet het nu verder, vraagt de Cobex-voorzitter zich later af. De beoordelaars boden de student nog voor zij naar het Cobex stapte een dérde beoordeling aan, gedaan door een onafhankelijke beoordelaar. Daar had de student in eerste instantie geen oren naar. Toch vraagt de voorzitter aan de Examencommissie van Logistiek of het aanbod nog steeds openstaat. “We kunnen iemand die nog niet eerder met het beoordelingstraject in aanraking is gekomen, als derde persoon, het verslag laten nakijken.” Daar gaat de student bij nader inzien toch in mee.”

Afgesproken wordt dat de student haar beroep intrekt en een nieuw cijfer afwacht. Mocht zij het niet eens zijn met dit cijfer, kan ze wederom in hoger beroep gaan bij het Cobex.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?