Terug naar overzicht

‘Lat bij pabo’s moet omhoog’

Afbeelding ter illustratie

Ook minister Dijkgraaf maakt zich ernstig zorgen over het lage taal- en rekenniveau van scholieren én van pabo-studenten. “De lat moet hoger, niet alleen in de klas, maar ook in de lerarenopleiding.”

De minister zei dit woensdag in de Tweede Kamer in antwoord op vragen over een AD-artikel van afgelopen maandag. Studenten komen steeds vaker naar de pabo met een te laag taalniveau, meldde de krant op basis van een peiling van het Kohnstamm Instituut onder docenten Nederlands en wiskunde van lerarenopleidingen. De pabo’s proberen hen bij te spijkeren, maar mede door het overladen lesprogramma zou dat maar mondjesmaat lukken.

Landelijke eindtoets
Het Kohnstamm Instituut deed de peiling vorig jaar op verzoek van de Onderwijsraad. Die concludeerde in november dat een aanzienlijk deel van de studenten een diploma behaalt terwijl hun docenten Nederlands en wiskunde vinden dat ze eigenlijk niet startbekwaam zijn.

Gelet op het grote belang van goed taal- en rekenonderwijs adviseerde de Onderwijsraad om voor deze vakken een landelijk verplichte eindtoets in te voeren bij de pabo’s en de tweedegraadslerarenopleidingen Nederlands en wiskunde.

Zo ver lijkt minister Dijkgraaf voorlopig niet te willen gaan, maar er moet wel iets gebeuren. In een reactie op het AD-artikel had hij al laten weten dat de lat bij de pabo’s omhoog moet en tijdens een debat in de Tweede Kamer lichtte hij kort toe hoe dat eruit gaat zien.

Minder kwaliteitsverschillen
Met de pabo’s en de scholen heeft hij in december afgesproken dat ze opnieuw gaan kijken wat een beginnende leraar moet kennen en kunnen. Ook de kennistoetsen van de opleidingen zullen beter op elkaar worden afgestemd.

Bovendien komt er een landelijk ‘curriculumberaad’ waarin de pabo’s samen met de scholen en het ministerie bespreken wat er inhoudelijk nodig is om de opleidingen te verbeteren. Dijkgraaf hoopt dat de verschillen tussen de pabo’s daardoor kleiner zullen worden.

Paradox
Zijn de opleidingen nu wel goed genoeg? Dijkgraaf. “Een van de paradoxen is natuurlijk dat er zorgen zijn terwijl deze opleidingen geaccrediteerd zijn. Ik interpreteer het zo: studenten studeren af met een voldoende, maar niet met een dikke voldoende.” Onderwijskeurmeester NVAO gaat wel een “thematische analyse” van de basisvaardigheden van afgestudeerden maken.

Dijkgraaf zal met de betrokken lerarenopleidingen bespreken wat er verder nodig is. “Ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat hier echt iets aan gedaan moet worden.” In de zomer zal hij de Kamer verder informeren over de uitkomsten van alle initiatieven.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?