Terug naar overzicht

Long covid? Dan kun je langer basisbeurs krijgen

Illustratie: Elmarye Aaij

Studenten met gezondheidsproblemen kunnen langer studiefinanciering krijgen, bevestigt het kabinet. Dat geldt dus ook voor studenten die studievertraging oplopen door long covid.

Sommige mensen kampen na een coronabesmetting met langdurige gezondheidsproblemen. Volgens onderzoek uit Groningen en Nijmegen gebeurt dit na een op de acht besmettingen. Deze mensen blijven last houden van bijvoorbeeld spierpijn, ademhalingsproblemen of vermoeidheid.

Dat kan studenten ook overkomen. Eerder waarschuwde de Landelijke Studentenvakbond dat het niet altijd goed gaat met de hulp aan studenten met long covid. Hoe gaat het nu, wilde GroenLinks van het kabinet weten. Hoeveel studenten hebben er last van en wat zijn voor hen de gevolgen?

Geen cijfers
Precieze cijfers kan het kabinet niet geven, blijkt uit het antwoord van minister Kuipers van Volksgezondheid. Vanwege de privacy mogen de onderwijsinstellingen namelijk niet vragen naar de ziekte waar studenten mee kampen. En als ze het toch te horen krijgen, dan registreren ze het niet.

Wel kan de minister, mede namens minister Dijkgraaf van Onderwijs, schetsen welke hulp er voor deze studenten beschikbaar is. In overleg met de studentendecaan krijgen deze studenten bijvoorbeeld “extra studiebegeleiding of audiovisuele hulpmiddelen om colleges te volgen”.

Maar financiële hulp is er ook. Studenten kunnen bij DUO om een verlenging van de prestatiebeurs vragen. Daartoe behoort de aanvullende beurs en vanaf september ook de basisbeurs. “Hiervoor dienen zij bij DUO een verklaring van een arts en van hun onderwijsinstelling te overleggen”, aldus Kuipers.

Fonds
“Ook kunnen deze studenten in sommige gevallen gebruikmaken van het profileringsfonds of mbo-studentenfonds”, voegt Kuipers eraan toe. Dat is een fonds waaruit studenten steun kunnen krijgen als ze in bijzondere omstandigheden verkeren. Dan gaat het niet alleen om studenten met gezondheidsproblemen, maar ook om student-bestuurders, medezeggenschappers of bijvoorbeeld topsporters.

Daarnaast kunnen studenten bij hun gemeente aankloppen als ze vanwege een medische beperking geen bijbaan kunnen hebben: ze maken dan aanspraak op de ‘studietoeslag’. “Of studenten met post covid gebruik kunnen maken van de studietoeslag is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de klachten in het individuele geval”, voegt Kuipers eraan toe.

Fysiotherapie
Studenten kunnen, net als anderen, gebruik maken van ‘paramedische herstelzorg’ na een coronabesmetting. “De verzekering dekt tot maximaal 50 behandelsessies fysio- of oefentherapie, 10 uur ergotherapie en 3 uur diëtetiek”, aldus Kuipers.

En als ze helemaal met hun opleiding stoppen? Dan kunnen ze in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering, indien uitkeringsinstantie UWV heeft vastgesteld “dat zij duurzaam geen mogelijkheden hebben voor arbeidsparticipatie”.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?