Terug naar overzicht

Regels STAP-subsidie worden “strenger en strakker”

Illustratie: Daan van Bommel

Het kabinet verscherpt de regels voor bijscholing met de populaire STAP-subsidies. En misschien kunnen oudere studenten het geld straks ook gebruiken voor meerjarige opleidingen in het hoger onderwijs.

Op 1 maart 2022 konden mensen voor het eerst een STAP-subsidie van duizend euro aanvragen bij het UWV. Binnen drie dagen hadden zich 35 duizend cursisten gemeld en was het potje van 32 miljoen euro leeg. Ook bij de volgende ronde was het geld snel op.

Kritiek
Het was bedoeld als stimulans voor een ‘leven lang ontwikkelen’, maar al gauw klonk er kritiek. Sommige opleiders konden hun cursusprijzen flink opschroeven dankzij de STAP-subsidie en de kwaliteit van het aanbod liet hier en daar te wensen over.

De overheid begon het aanbod iets beter te controleren. In oktober stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat vier opleiders financieel misbruik hadden gemaakt van de regeling.

Intussen stonden hogescholen en universiteiten op een achterstand. Ze konden pas later aanhaken bij het systeem en daarbij konden studenten met de STAP-gelden geen meerjarige opleidingen volgen.

Uit de markt gedrukt
Tot hun ergernis visten bovendien hun zittende studenten-zonder-studiefinanciering achter het net: bijvoorbeeld dertigplussers die alsnog aan het hoger onderwijs waren begonnen. Die mochten hun scholingskosten niet meer van hun inkomstenbelasting aftrekken, maar kwamen ook niet in aanmerking voor de STAP-subsidies: het geld was alleen bedoeld voor nieuwe cursisten.

Het systeem is dus voor verbetering vatbaar. Dat weet het kabinet inmiddels ook. Het budget is grotendeels terechtgekomen “bij grote aanbieders met veel marketing”, erkende het ministerie deze week. Kleinere aanbieders en publiek gefinancierde onderwijsinstellingen werden “uit de markt gedrukt”.

Beperkt aantal cursisten
Dus komen er strengere regels. Om te beginnen wordt het aantal STAP-cursisten per cursus of opleiding van een aanbieder beperkt tot jaarlijks 300. Verder wordt de definitie van ‘scholing’ strenger. “Het moet gaan om een vooraf vastgesteld programma met leerdoelen waar een docent aan verbonden is en waar enige vorm van toetsing is.”

Voor het volgen van congressen of lezingen kan de STAP-subsidie dus niet meer worden ingezet. “Er moet echt sprake zijn van kennisoverdracht”, waarbij deelnemers ook vragen kunnen stellen aan de docent.

Meerjarig
De Vereniging Hogescholen is positief over de aanscherping van de regels, ook omdat er een belangrijke versoepeling bovenop komt: in principe kunnen er vanaf 1 juli ook STAP-subsidies worden aangevraagd voor meerjarige opleidingen. Dus ook door ‘zittende’ studenten die al bezig zijn met hun opleiding en die tussen wal en schip vielen.

Het is alleen nog niet duidelijk of studenten die aan een meerjarige opleiding beginnen voorrang krijgen bij het aanvragen van STAP voor hun tweede, derde en vierde studiejaar. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze alsnog in de financiële problemen komen.

Over de precieze invulling zijn de instellingen nog in overleg met het ministerie van SZW, het UWV en DUO. Vanaf 28 februari kunnen er weer nieuwe STAP-aanvragen worden ingediend.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?