Terug naar overzicht

Wat is ook alweer een basisbeurs?

Illustratie: Esmee Rops
Illustratie: Esmee Rops

De Tweede Kamer heeft vanmiddag unaniem ingestemd met de terugkeer van de basisbeurs. Veel studenten weten nauwelijks nog wat een basisbeurs is. Een paar vragen en antwoorden op een rij.

Wat is een basisbeurs?
Een maandelijkse lening bij DUO die wordt kwijtgescholden als je op tijd je diploma behaalt.

Wacht even… een lening?
Ja, de basisbeurs wordt pas een gift als je binnen tien jaar een diploma in het hoger onderwijs hebt behaald. Die periode van tien jaar begint op het moment dat je voor het eerst studiefinanciering krijgt.

Is de aanvullende beurs ook een lening?
Ja, ook die wordt pas geschrapt als je een diploma hebt behaald. En dat moet binnen tien jaar, hoelang je opleiding ook duurt. Neem je een tussenjaar? Dat is je eigen keuze, maar die diplomatermijn van tien jaar blijft staan.

Hoe hoog wordt die basisbeurs?
De basisbeurs bedraagt 110,30 voor studenten die nog bij hun ouders wonen. Als ze uit huis zijn, is de beurs 274,90 euro. Voor uitwonende studenten komt daar vanaf september nog 164,30 euro bovenop, vanwege de hoge inflatie.

En verdwijnt die 164,30 euro na een jaar weer?
Er zijn plannen in de maak om ook in de twee jaar daarna nog steun te geven aan uitwonende studenten, maar de precieze bedragen zijn nog niet bekend.

Hoelang krijg je de basisbeurs?
Je krijgt hem voor de ‘nominale’ duur van je opleiding. Dus als jouw hbo-bacheloropleiding vier jaar duurt, heb je recht op vier jaar basisbeurs. Doe je er een hbo-master van een jaar achteraan, dan krijg je de basisbeurs een jaar langer.

Voor universitaire studenten gaat DUO uit van drie jaar bachelor plus één jaar master: ook vier jaar. Als je master officieel twee of drie jaar duurt, krijg je navenant langer een beurs.

Hoe hoog is een aanvullende beurs?
Dat hangt ervan af. Hoeveel verdienen je ouders? Heb je broers of zussen? De maximale beurs is 416 euro per maand, als je ouders samen minder dan 35.226 euro per jaar verdienen. Je kunt een deel van die beurs krijgen als je ouders minder dan 70 duizend euro verdienen. 

Vergeet de aanvullende beurs niet aan te vragen! Lenen is zonde als je het geld ook ‘cadeau’ kunt krijgen van DUO. Het is een kwestie van aanvinken en dan doet DUO in principe de rest. Die vraagt de inkomensgegevens van je ouders op bij de Belastingdienst.

Ik studeer al twee jaar. Krijg ik in september dan een basisbeurs?
Ja, maar korter dan degenen die in september beginnen met studeren. Sommige studenten zetten hun studiefinanciering daarom nu even op pauze om die straks weer op te starten als de basisbeurs terug is.

Ik heb studievertraging. Mag ik dan nog reizen met mijn studentenreisproduct?
Het recht op een studentenreisproduct duurt altijd één jaar langer dan je nominale studieduur. In je eerste uitloopjaar mag je dus nog gratis reizen. Dat is fijn als je bijvoorbeeld nog stageloopt of als je je opleiding in een andere stad volgt. 

Let op, ook voor het reisproduct geldt dat je alles moet terugbetalen als je binnen de termijn van tien jaar geen diploma behaalt.

Ik ben een pechstudent! 
Kop op, zou minister Dijkgraaf zeggen, zoveel pech heb je nu ook weer niet. Toch komt het kabinet wel met een tegemoetkoming voor de studenten van het leenstelsel. Maar ook die krijg je pas als je een diploma hebt behaald. Het gaat om 359 euro per jaar, dus 1.436 euro voor vier jaar.

Daar kan ik van op vakantie!
Nog even wachten, want die tegemoetkoming komt pas in 2025. Bovendien krijg je het geld alleen op je rekening gestort als je geen studieschuld hebt. Bij andere studenten wordt het geld in mindering gebracht op hun schuld. 

Is de wet er nu definitief doorheen?
Nee, de Eerste Kamer moet er ook nog mee instemmen. De senatoren hebben vast allerlei vragen en willen misschien nog met minister Dijkgraaf in debat. Maar gezien de brede politieke steun voor het wetsvoorstel is de kans verwaarloosbaar dat het alsnog zal stranden. Het moet vóór de zomer zijn aangenomen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?