Terug naar overzicht

Werkloosheid onder pas afgestudeerden blijft laag

Jonge hoogopgeleiden vinden bijna allemaal een baan. Mbo’ers en lager opgeleiden hebben het zwaarder op de arbeidsmarkt, blijkt uit nieuwe werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

De totale werkloosheid in Nederland is eind vorig jaar iets afgenomen: van 3,7 procent in het derde kwartaal naar 3,5 procent in het vierde. Er waren 350 duizend werklozen in de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. 

Hoogopgeleiden
Opleidingsniveau heeft veel invloed op de baankansen. Zo heeft maar 3,4 procent van de hoogopgeleide Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar geen baan, terwijl 7,2 procent van hun laagopgeleide leeftijdsgenoten werkloos is. In voorgaande jaren was dat verschil nog veel groter. De werkloosheid van pas afgestudeerde hoogopgeleiden is door de jaren heen stabiel laag. 

Foto: HOP, Bron CBS

Punt. Of had jij nog wat?

Henk de Vries

Dit soort statistieken zegt niet zoveel zonder context en oorzaken. Is het een vrije keuze of is er geen werk? In welke sectoren is de werkloosheid het hoogst? Et cetera.

2023-02-22 12:22:33

Meer lezen?