Terug naar overzicht

‘Het is onze maatschappelijke plicht om een brede doelgroep aan te spreken’

Foto ter illustratie

Er zijn nog altijd te weinig vrouwelijke docenten en studenten bij techopleidingen. Hanneke van Hezik, docent bij de opleiding Werktuigbouwkunde in Breda en projectleider van Vrouwen in Techniek, vertelt over de stand van zaken anderhalf jaar na de start van het project.

Het is voor meiden echt anders om een techopleiding te volgen dan voor jongens, daarom is het belangrijk dat docenten zich daarvan bewust zijn, vindt Hanneke van Hezik. Zelf hoorde de docent tijdens haar opleiding Werktuigbouwkunde regelmatig dat ze gekozen had voor een écht mannenberoep. “Dat doet iets met je. Het is dan een nog grotere stap, een nog hogere drempel om door te gaan.”

Van Hezik is leider van het projectteam Vrouwen in Techniek van de Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx), dat bestaat uit vijf medewerkers en een student-assistent. Het team benoemde een aantal hoofdonderwerpen als voorlichting, curriculum, studieklimaat en maatschappelijk nut.

Curriculum
“Meiden horen vaak dat techniek en ict niets voor hen is”, zegt Van Hezik. “Maar ze moeten horen dat ze beter kunnen worden in vakken als wiskunde en natuurkunde als ze ermee oefenen. Zo’n growth mindset is belangrijk voor alle studenten, maar voor meiden nog meer.”

In het kader van Ambitie 2025 moest het curriculum van de techopleidingen toch al worden aangepast, nu werd het projectteam daarbij betrokken. “We stellen andere eisen aan de modules. Dat is voor iedereen belangrijk, maar voor meiden nog meer.” Zo wordt er gewerkt met uit de praktijk herkenbare beroepstaken en contextrijk onderwijs. “Daarin wordt duidelijk gemaakt waarom studenten iets moeten doen.”

Het zijn ook kleine dingen die ervoor kunnen zorgen dat vrouwelijke studenten zich thuis voelen op hun opleiding. Inclusief taalgebruik bijvoorbeeld, in een tekst in een studiegids niet ‘hij’ gebruiken, maar de student rechtstreeks aanspreken met ‘je’.

Vrouwelijke docenten
Een van de doelen van het project Vrouwen in Techniek was 25 procent meer vrouwelijke docenten bij ATIx. Van Hezik vindt het belangrijk dat vrouwelijke studenten rolmodellen voor de klas zien. “25 procent meer is niet gelukt en dat valt tegen”, zegt de projectleider. “Ik vind dat we beter moeten zoeken. We zijn er echt mee bezig, bijvoorbeeld door bij vacatures niet alleen beeld te gebruiken van mannen, maar ook van vrouwen.”

Nog niet alle docenten zien het nut in van het project. Aan de andere kant zien steeds meer docenten wel in dat verandering nodig is. De projectgroep wordt bijvoorbeeld steeds vaker om advies gevraagd. “De studentenaantallen lopen terug en bovendien is het onze maatschappelijke plicht om met ons onderwijs een brede doelgroep aan te spreken.” Tijdens een studieochtend van ATIx kwamen een vrouwelijke oud-student en student vertellen over hun ervaringen als vrouw tussen voornamelijk mannelijke medestudenten. “Dat heeft collega’s aan het denken gezet.”

Studiedag
“Binnenkort is er weer een studiedag, dan krijgen we als docenten een workshop waarin we leren wat we in de klas kunnen doen als er iets voorvalt. De eerste vraag is dan: is dit oké of niet? Het kan al lastig zijn om dat te beoordelen. Als de sfeer verder goed is, wat zeg je dan?” Van Hezik geeft het voorbeeld van een student die geen jurkje meer aantrok naar school omdat ze vervelende opmerkingen kreeg. Of een student die regelmatig van medestudenten te horen kreeg dat ze het mooiste meisje van de klas was, in een klas met bijna alleen maar jongens. “Het lijken kleine dingen, maar dat zijn het niet als je ze steeds maar weer hoort.”

Er zijn nog flinke stappen nodig, maar de inspanningen van het project Vrouwen in Techniek hebben ervoor gezorgd dat er bij docenten en medewerkers een groeiend bewustzijn is van de drempels die meiden ervaren om bij ons te komen en te blijven studeren, ziet Van Hezik.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?