Terug naar overzicht

JHS-studenten starten petitie: ‘We zijn het niet eens met HILL-methode en willen graag verandering’

Het gebouw waar de Juridische Hogeschool is gevestigd in Den Bosch

Eerstejaarsstudenten Olivier Dorrestijn en Maurits van Lanschot van de Juridische Hogeschool Avans Fontys uit Den Bosch zijn een petitie gestart. Ze zijn het niet eens met de manier van beoordelen en de leermethode die wordt toegepast in de propedeuse van hun opleiding Rechten.

Een week nadat de petitie online kwam, hebben de twee al ruim 200 handtekeningen verzameld. Het probleem waar zij, en andere eerstejaars, tegenaan lopen is volgens hen tweeledig. Enerzijds vinden ze de manier van beoordelen subjectief, anderzijds zijn ze het niet eens met de nieuwe onderwijsmethode. Dat is High Impact Learning that Lasts (HILL), dat sinds studiejaar 2020-2021 wordt toegepast.

De Juridische Hogeschool is in 2002 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en hogeschool Fontys. Tot die tijd konden studenten alleen op universitair niveau rechten studeren. Juridische Hogeschool startte als eerste in Nederland met de opleiding Rechten in het hbo in Tilburg en Den Bosch.

Bevestiging
Door de geluiden onder de eerstejaars, schrokken ze niet van het onlangs gepubliceerde artikel in de Volkskrant waarin hun Juridische Hogeschool wordt aangehaald. “Het bevestigt eigenlijk alleen maar waar wij al een aantal maanden tegenaan lopen”, zegt Maurits. “We horen deze geluiden onder veel andere eerstejaars en hebben al een tijdje het idee om er iets mee te doen.” Dat werd een petitie waarmee ze handtekeningen verzamelen. Uiteindelijk willen zij, gesteund met de resultaten uit de petitie, met de directie in gesprek.

Maurits en Olivier maken zich zorgen over de wijze waarop zij worden beoordeeld. Volgens hen gebeurt dit niet objectief en hanteert elke docent een andere norm. Maurits geeft als voorbeeld: “Van de ene docent kreeg ik als feedback dat ik een onderdeel van het goederenrecht niet hoefde uit te werken in mijn adviesbrief. Later werd ik in mijn uiteindelijke beoordeling van een andere docent erop afgerekend dat ik dat niet had gedaan.”

In de HILL-methode is de student aan zet en worden geen hoorcolleges gegeven. “Daarover maken we ons ook druk. Voor ons gevoel krijgen we veel te weinig basiskennis over het recht aangeleerd”, zegt Olivier. “We krijgen wel mini-colleges van dertig minuten uitleg die als basis gelden voor de gehele periode over een bepaald rechtsgebied. Naar ons idee moet een rechtenstudie zich veel meer richten op wet- en regelgeving en het leren van alle rechtsgebieden.” Dat laatste hebben de studenten in het eerste jaar wel gehad in periode twee maar veel te kort, stellen ze. “In vijf weken tijd leerden we vier rechtsgebieden kennen en toepassen in opdrachten”, legt Olivier uit.

‘Naar ons idee moet een studie Rechten meer gericht zijn op wet- en regelgeving en het leren van alle rechtsgebieden’

Verandering
De twee zijn er niet op uit om de opleiding compleet af te branden. “Maar we hopen dat mede door de resultaten van deze petitie wordt ingezien dat de kritiek, zoals in het Volkskrant-artikel staat omschreven, serieus genomen moet worden.” Het doel is dan ook zorgen voor verandering, benadrukken Olivier en Maurits. Allereerst voor huidige eerstejaars met wie zij naar eigen zeggen in goed contact staan. “Per klas is er namelijk minimaal één vertegenwoordiger met wie we contact onderhouden en overleggen. Daarnaast doen we dit ook voor de individuele student die een periode niet heeft gehaald en daarom bezwaar wil indienen bij de examencommissie of het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Én als laatste voor de toekomstige eerstejaars van de opleiding Rechten.”

De onderwijsmethode maakt ook een hoop los onder (oud-)docenten van de Juridische Hogeschool, blijkt uit het artikel in de Volkskrant. Dat merken ook Olivier en Maurits: “Docenten onderschrijven waar we tegenaanlopen en hebben ook de petitie ondertekend.”

Reactie Juridische Hogeschool:
“We zijn op de hoogte van de petitie en we zijn in contact met de initiatiefnemers. De afspraak met de twee studenten, om datgene wat ze hebben opgehaald te bespreken, wordt momenteel gepland.” De opleiding herkent de geluiden en zegt daarover: “De wereld om ons heen, de samenleving waarvoor wij talent ontwikkelen, verandert razendsnel. Het aanpassen van ons onderwijs aan de ontwikkelingen in de buitenwereld (en aan nieuwe didactische inzichten) is een ingewikkeld vraagstuk. Het vraagt om veel, heel veel afstemming, een continue dialoog én om openstaan voor kritiek. Want eerlijk is eerlijk: niet alles gaat goed. We zijn ons daar bewust van en nemen zorgen serieus. Juist daarom zijn we bij de JHS constant bezig met monitoren, evalueren en herontwikkelen van het aangeboden onderwijs. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor onze studenten te borgen. Het is goed dat onze studenten kritisch naar ons onderwijs kijken. Los van de petitie en hun zorgen, heeft dit al sinds januari onze aandacht. Dit doen we ook in overleg met de Opleidingscommissie en de Medezeggenschapsraad. In beide zijn studenten vertegenwoordigd.”  

Punt. Of had jij nog wat?

Saliha

Echt jammer. Mijn dochter is met zoveel energie gestart met deze opleiding. Maar na de eerste periode is er niet veel motivatie meer over. Nadat ze een slechte beoordeling kreeg van haar begeleidster omdat het onderling niet klinkte!?!?! Dit kan niet

2024-01-09 16:40:15

Henrie De Ronde

Totaal eens met de petitie. Slaat nergens op zo’n opleiding. Kunnen we ons lesgeld nog terug krijgen?

2023-04-11 17:56:55

Fenna

Goed dat jullie in actie komen, mijn dochter volgt de opleiding in Tilburg en ik hoor dezelfde verhalen. Geen enkele begeleiding en de beoordelingen kloppen totaal niet, geluk hebben met je docent, te gek voor woorden.

2023-04-01 21:22:50

Tim

Best gek dat Bron (Fontys) op 23 maart schrijft dat de meeste studenten met deze nieuwe methode willen doorgaan. Het is nog vreemder dat het niet mogelijk is om op dat artikel te reageren, terwijl dat bij alle andere artikelen van Bron wel kan.

2023-03-28 22:39:14

John Lousberg

Best mevrouw Moerkens, spijtig te horen dat uw dochter de opleiding heeft verlaten. De studenten van de petitie hebben een gesprek met de directie. De directie kan de petitie niet negeren. Reden voor verandering. Reden voor uw dochter te blijven?

2023-03-17 20:05:48

Daniëlle Moerkens

Mijn dochter heeft afgelopen week, helaas noodgedwongen, de beslissing genomen om te stoppen met haar opleiding aan de JHS Door de manier van onderwijs, wat geen onderwijs te noemen is, is het voor de meeste leerlingen niet haalbaar om iets te leren

2023-03-16 08:45:23

Ewoud Jansen

De drogreden dat de wereld zo ‘razendsnel verandert’ en we het onderwijs daarom (op deze manier) moeten veranderen moet echt heel snel het raam uit. Zie ook https://fd.nl/economie-politiek/1246813/scholen-lopen-te-veel-achter-onderwijshypes-aan

2023-03-15 08:08:37

John Lousberg

Je mag vinden wat je wilt van het zogenaamde "nieuwe" onderwijs, maar ik vind het moedig en het verdient waardering dat studenten willen opkomen voor kwalitatief goed onderwijs en dat ze daarover graag in overleg willen. Was de student niet aan zet?

2023-03-14 20:02:06

Meer lezen?