Terug naar overzicht

#MeToo: HvA mag docent ontslaan

Bron: Pixabay

Een Amsterdamse hbo-docent had een seksuele relatie met een studente en ook tegenover anderen gedroeg hij zich ongepast. De Hogeschool van Amsterdam heeft genoeg redenen om hem te ontslaan, oordeelt de kantonrechter.

Een jaar geleden, in maart 2022, heeft de Hogeschool van Amsterdam een hbo-docent commerciële economie op non-actief gezet. Uiteindelijk is hij met goedkeuring van de rechter ontslagen. Het vonnis is vrijdag openbaar gemaakt.

Er waren verschillende klachten over de docent binnengekomen. Dat gebeurde na de geruchtmakende uitzending van het televisieprogramma BOOS over misstanden bij The Voice. De hogeschool liet Bureau Berenschot onderzoek doen.

Blote voeten
“Er is vastgesteld dat de docent af en toe op blote voeten loopt, informeel contact heeft met studenten en een medewerker een knuffel geeft”, citeert de rechter uit het rapport van Berenschot. “Ook heeft de docent een studente gevraagd om een foto in haar galajurk en heeft hij zelf een foto verzonden aan een andere studente waarop hij te zien is in zijn zwembroek. De studenten en een medewerker hebben deze situaties als onprettig ervaren en in sommige gevallen als seksuele benadering ervaren.”

In 2017 had hij bovendien een seksuele relatie met een toenmalige studente van de HvA. Zij heeft dat “ervaren als ongewenst”, aldus Berenschot, en het heeft haar vertrouwen in de docent geschaad. Hijzelf meent daarentegen dat alles “op basis van wederzijds goedvinden” gebeurde.

De studente had geen melding gedaan bij de hogeschool. Ze is gaan werken aan de HvA, aan dezelfde minor als de docent, en ze hebben sindsdien een “moeizame werkverhouding”, staat in het vonnis.

Excentriek
De docent is het niet eens met zijn ontslag en eiste juist een schadevergoeding van zijn voormalige werkgever. Hij noemt zichzelf een intens persoon, en een creatief type met excentrieke kanten. Die relatie met de studente was hooguit onverstandig en naïef.

Niet alle verwijten van de hogeschool zijn hardgemaakt. Zo zou de docent weleens dronken zijn geweest tijdens een Zoom-meeting en tijdens het afsluitende gala van de minor, maar daar kan de rechter weinig mee. Hij zou ook hebben aangedrongen op meer seksueel geladen beelden in promotiecampagnes van studenten in de minor Ondernemerschap, maar dat heeft hij “gemotiveerd betwist”.

Vooral de seksuele relatie met de voormalige studente wordt hem in het vonnis zwaar aangerekend, evenals het ongepast benaderen van andere studentes. Integriteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn belangrijk voor een docent, meent de rechter. Het is niet zo gek dat de hogeschool hem niet meer aan het werk laat gaan en hem ook niet overplaatst naar een andere afdeling binnen de HvA.

Daar staat tegenover dat de docent nooit is aangesproken op zijn gedrag, ondanks dat er vertrouwenspersonen en een klachtencommissie waren. Volgens de rechter heeft de HvA bovendien een duidelijker toetsingskader voor grensoverschrijdend gedrag nodig.

Vergoeding
Dus is er volgens de rechter van beide kanten geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen. De docent wordt per 1 mei ontslagen en krijgt een transitievergoeding van bijna 12 duizend euro. Voor een extra schadevergoeding is geen aanleiding.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?