Terug naar overzicht

Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen: met jouw stem kun je de overheid richting geven

Aankomende woensdag kun je naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Deze lijken misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar “niets is minder waar”, zeggen betrokkenen bij deze verkiezingen.

“Elke overheidsorganisatie heeft op een of andere manier invloed op het leven van alle mensen, dus ook op de individuele student”, begint docent Bestuurskunde Jan van Groos, die zelf verkiesbaar is voor beide verkiezingen. Hij zit inmiddels zo’n dertig jaar in de politiek en is raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Waalwijk. Daarnaast bekleedt hij bij de Provinciale Staten de functie van burgerlid.

Buslijnen
De Provinciale Statenverkiezingen gaan over belangrijke thema’s voor jongeren. Naast ruimtelijke ontwikkelingen, natuur, milieu en gezondheid gaat de provincie concreet ook over het streekvervoer. “De tendens is op dit moment dat er geschrapt wordt in buslijnen naar de minder drukbevolkte gebieden. Deze krijgen steeds minder openbaar vervoer. Maar er zijn partijen waar je op kunt stemmen die die buslijnen juist wel in stand willen houden.”

Water Natuurlijk
15 maart staan ook de verkiezingen van de waterschappen centraal. Avansstudent Luuk Hagens is tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch en dit jaar verkiesbaar voor de partij Water Natuurlijk. ‘’Ik ben de jongste verkiesbare in Limburg en een van de jongsten van Nederland. Dat is leuk, maar geen must. Eigenlijk had het niet zo moeten zijn, er zouden meer jongeren bij moeten zitten.’’

De student is sinds vorig jaar november lid van D66. In Limburg, de provincie waar de student aangesloten is, werkt D66 samen met GroenLinks. ‘’Ik heb gekozen voor D66 omdat ik vond dat zij landelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen het beste opkwamen voor klimaatverandering. Vandaar dat ik me daar ook lokaal bij heb aangesloten’’, zegt Luuk. Zijn hele verhaal lees je later vandaag op Punt.

Wethouder Van Groos in actie bij watertappunt in de gemeente Waalwijk

Waterkwaliteit
De waterschapsverkiezingen gaan over drie thema’s: de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. “Als student ben je nu nog een beperkte belastingbetaler. Dat wordt later wel meer en dat is dus ook een aspect waar je op kunt letten. De ene partij heeft de neiging om veel meer belasting op te halen omdat ze allerlei idealen willen realiseren en een andere partij zegt: laat het vooral aan de markt over en vraag niet te veel geld van de mensen”, aldus Van Groos.

Opkomst
Van Groos merkt dat de opkomst bij een verkiezingsdag landelijk steeds lager wordt. “Dat zegt natuurlijk iets over de stemmer. Overheden zouden het beter moeten doen.” Maar om dat tij te keren moeten jongeren juist stemmen. “Stem dan op een partij waarvan jij denkt dat die zorgt voor een betere overheid. Als je niet stemt, gaat het op deze manier door.”

Avansstudent Luuk wil meer jongeren bij de politiek betrekken. ‘’Als zij zelf meer in de politiek komen, kan je ook beter communiceren naar jongeren toe. Ik denk dat dat veel zou schelen voor de aantrekkelijkheid van het overheidsorgaan.’’

Aron de Hoop

Invloed
Ook Aron de Hoop, derderjaarsstudent Bestuurskunde, pleit voor meer betrokkenheid. Hij is voor GroenLinks verkiesbaar voor de provincie en ook bij het waterschap staat hij op de lijst van Water Natuurlijk. “Ik geloof in educatie en praten met mensen”, zegt hij. “Studenten moeten inzien dat de overheid invloed heeft op je leven. Je moet politiek intrinsiek aanjagen. Stemmen is een, maar betrokken zijn is een tweede”, motiveert hij. Politiek moet meer onderdeel worden van de samenleving in plaats van dat het onbereikbaar lijkt.”

Volgens Aron kunnen studenten het verschil maken. Hij hoort vaak onder jongeren: ‘Ik heb niets met politiek’. “Maar politiek heeft wel degelijk iets te maken met jouw leven, je inkomen en je toekomst.” En hij stimuleert dan ook om studenten naar de stembus te krijgen. “We moeten nu iets doen om onze toekomst veilig te stellen.”

Met een stem kun je volgens Van Groos een overheid richting geven. “De overheid bepaalt dingen, zoals waar en wanneer je boodschappen kunt doen. Maar ook hoe er wordt omgegaan met mensen die het even moeilijk hebben, en of zij wel genoeg steun krijgen. Als mens ben je een sociaal wezen en ook de mensen op je heen. En gaat het niet direct over jezelf, dan wel over iemand om wie je geeft. Met jouw stem kun je een overheid sturen naar wat jij als student belangrijk vindt.”

Stemwijzer
Om je als student beter te oriënteren kun je volgens Van Groos de stemwijzer raadplegen. “Jongeren weten misschien niet over welke onderwerpen de provincie gaat, maar door de stemwijzer te doen zie je dat wel terug in de stellingen. De belangrijkste thema’s komen daar namelijk wel aan bod.” Daarnaast zijn er volgens Van Groos vele sites waar in een korte tijd veel informatie kunt vinden. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?