Terug naar overzicht

Vakbonden eisen 14 procent loonsverhoging voor hbo-personeel

Illustratie: Jolien van Zutphen

De vakbonden willen dat de salarissen in het hbo gelijke tred houden met de inflatie. In de nieuwe cao-onderhandelingen vragen ze een loonsverhoging van 14 procent. Ook de vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken moeten omhoog.

De inflatie heeft de koopkracht sterk aangetast, schrijven de gezamenlijke onderwijsbonden. In de onderhandelingen voor een nieuwe cao willen ze die koopkracht voor het hbo-personeel graag op peil houden. 

De nieuwe hbo-cao gaat, als het goed is, op 1 april in en zal een looptijd van een jaar krijgen. Maar in de jaren daarna moeten de lonen automatisch met de prijzen meestijgen, vinden de bonden.

Minimumschaal voor docenten
Maar dat is niet het enige onderwerp aan de onderhandelingstafel. Een groot punt van ergernis is dat hbo-docenten bij gelijk werk niet gelijk beloond worden. Nieuwe docenten met een masterdiploma op zak worden, ondanks eerdere cao-afspraken, soms te laag ingeschaald. 

De vakbonden willen dat loonschaal 11 de laagste schaal wordt voor docenten en dat de hogescholen, net als de universiteiten, landelijke ‘normfuncties’ afspreken. Daarbij moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen de docent 11- en de docent 12-functie. Ook moeten er regels komen voor het automatisch doorstromen naar een hogere functie.

Verder doen de bonden voorstellen om het aantal tijdelijke contracten te verlagen en willen ze met terugwerkende kracht een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers die na twee jaar ziekte – bijvoorbeeld long covid – worden (of zijn) ontslagen.

Koffiepauze
Ook de hoge werkdruk blijft een probleem in het hbo. Onlangs bleek dat veel docenten overwerken in de weekenden en vakanties en dat eerdere afspraken om daar wat aan te doen weinig effect hebben. De (volledige) werkweek (op basis van een normjaartaak van 1659 uur) wordt veel te vol gepland, stellen de vakbonden. 

Ze pleiten daarom voor 200 uur “lucht en regelruimte” en voor een maximaal aantal contacturen per week, minder versnipperde roosters voor deeltijders en een verplichte koffie- en theepauze van twintig minuten per dagdeel. Daarbij kan het personeel “zich onttrekken aan de werksituatie” in “alleen voor personeel toegankelijke ruimtes”. 

Ook de werkgevers hebben hun inzet bekendgemaakt. Ze komen in de loop van deze maand met een loonbod, als ze weten hoeveel geld de overheid voor de loonsverhogingen beschikbaar stelt. De aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid is wat de bestuurders van hogescholen betreft “bespreekbaar”. 

Punt. Of had jij nog wat?

Wilfred de Klerk

Beste, graag wil ik u aangeven dat wat loonongelijkheid betreft, dit ook de ondersteunende diensten betreft. Voor het zelfde werk wat collega's doen binnen een afdeling. Schaal en functiejaren die verschillen.

2023-03-08 10:01:56

Meer lezen?