Terug naar overzicht

Hbo-docenten krijgen minder goed betaald

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Steeds meer hbo-docenten zitten in de middelste salarisschaal. De kloof met de hogere salarisschaal is afgelopen jaar weer wijder geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen.

Draai je standaardlessen of vernieuw je het onderwijs? Als het goed is, krijgen hbo-docenten meer salaris als ze complexer werk doen. Dat loopt via de salarisschalen. In principe zitten hbo-docenten in schaal 10, 11 of 12.

Het onderwijs aan de hogescholen is niet simpeler dan voorheen. Toch zitten er steeds minder hbo-docenten in schaal 12 en wordt de kloof met schaal 11 steeds wijder. Vroeger waren die twee groepen bijna even groot.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen. Aantal docenten in fte.

De gevolgen voor hbo-docenten zijn aanzienlijk. Aan de top van schaal 12 verdienen ze ruim 700 euro meer dan in schaal 11. Het scheelt zelfs 1.500 euro met het maximumsalaris in schaal 10.

Gemiddeld zit 12 procent van de docenten in schaal 10. Het overige onderwijzend personeel in lagere schalen (zoals instructeurs) en in schaal 13 en hoger (bijvoorbeeld lectoren) laten we hierbij buiten beschouwing.

De verschillen tussen hogescholen zijn nog altijd enorm. Windesheim heeft bijna geen docenten in salarisschaal 10, terwijl de Hogeschool Leiden ruim een op de vier docenten op dat niveau betaalt.

Van de grote hogescholen heeft Leiden ook nog altijd de minste docenten in schaal 12, namelijk 20 procent. Leiden was bezig met een inhaalslag: de verdeling was daar tot voor kort nog schever. Maar die inhaalslag is kennelijk tot staan gebracht en nu is de verhouding weer iets slechter dan vorig jaar.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen. Gerekend in fte.

De schaal zegt niet alles over het salarisstrookje van de hbo-docenten, want daarbinnen is nog een ruime variatie mogelijk. Het maximum in schaal 10 is bijvoorbeeld hoger dan het minimum in schaal 11.

© HOP. Bron: hbo-cao.

Overigens verdient een leerkracht in het basisonderwijs tussen de 3.001 en 6.059 euro per maand.

De trend dat steeds minder docenten in schaal 12 zitten, is al langer zichtbaar. De hogescholen wezen eerder op de vergrijzing. Ze moeten nieuwe docenten aannemen die nog niet de taken van schaal 12 vervullen, terwijl oudere docenten met pensioen gaan.

Volgens afspraken moeten hogescholen hun docenten aannemen in schaal 11, als er masterniveau vereist is. Dat doen ze niet altijd en het aandeel docenten in schaal 10 blijft al jaren ongeveer hetzelfde.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?