Terug naar overzicht

Hbo’ers vinden nog altijd snel een baan

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Hbo’ers profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt en vinden snel een baan, blijkt uit nieuwe cijfers. Zelfs de coronacrisis bleek geen grote belemmering bij het zoeken naar werk.

Anderhalf jaar na afstuderen was 3,2 procent van de voormalige voltijdstudenten werkloos, staat in de nieuwe HBO-Monitor over 2022. Een jaar eerder was dat 3,0 procent. De coronacrisis heeft hun kansen op de arbeidsmarkt nauwelijks aangetast.

Deze werkloosheid is lager dan voorheen. Negen jaar geleden, in 2013, voelden de hbo’ers de nasleep van de wereldwijde kredietcrisis en was de werkloosheid 7,9 procent.

Nog lager, onder de 1 procent, is momenteel de werkloosheid onder deeltijders en afgestudeerden van duale opleidingen (een combinatie van studie en werk). De meesten van hen hadden tijdens hun studie al een baan.

Uit: Factsheet HBO-monitor 2022, Vereniging Hogescholen.

Voor dit onderzoek hebben bijna dertigduizend afgestudeerde hbo’ers van 29 hogescholen vragen beantwoord. Het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA heeft de jaarlijkse monitor gemaakt.

Op één hoop
In de monitor worden de afgestudeerden van voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen meestal op één hoop geveegd en gaan veel cijfers over bachelors, masters én de afgestudeerden van tweejarige ad-opleidingen.

Dat is nieuw, want voorheen ging de monitor vooral over de afgestudeerden van de voltijdsbachelors. Er is gekozen voor een andere invalshoek, zegt ROA-onderzoeker Barbara Belfi.

In de presentatie ligt de nadruk nu op de vergelijking met afgestudeerden van tweejarige Ad-opleidingen en masters, zegt Belfi. Die hebben meestal in deeltijd gestudeerd, dus dan zou de vergelijking scheef worden als je alleen naar de voltijders kijkt.

Gevolgen
Dat heeft wel gevolgen voor het beeld. Volgens de openbare ‘factsheet’ is de werkloosheid het laagst in de sectoren onderwijs en gezondheidszorg (0,5 en 1,6 procent), terwijl de werkloosheid onder afgestudeerden van sociale studies, economie, kunst en agro & food rond de 3,5 procent zweeft. Maar dat is dus inclusief deeltijders, en ook inclusief Ad’ers én masters.

Het bruto maandloon is anderhalf jaar na afstuderen 3.201 euro voor alle mogelijke groepen hbo’ers. Afgestudeerden van voltijdstudies komen uit op 3.072 euro, terwijl deeltijders 3.913 euro verdienen.

Uit de vergelijking tussen de sectoren blijkt wel dat kunstenaars relatief het minst verdienen (2.077 euro), waar de andere sectoren allemaal boven de drieduizend euro per maand uitkomen. In de bètatechniek gaat het om 3.573 euro per maand. Maar dat gaat dus om afgestudeerden van alle niveau (ook Ad’ers en masters), inclusief voormalige deeltijders.

“We hebben overwogen om alles uit te splitsen”, zegt Belfi, “maar dan werd het nogal onoverzichtelijk. Het is een keuze geweest om het zo te doen. Het is maar net waar je in geïnteresseerd bent.”

Tevredenheid
In de factsheet staan ook cijfers per hogeschool, opnieuw voor alle soorten onderwijs: het gaat om afgestudeerden van Ad-, bachelor- en masteropleidingen in de varianten deeltijd, duaal en voltijd.

Zou je dezelfde opleiding opnieuw kiezen, was een van de vragen. Over het algemeen lijkt het antwoord op die vraag samen te hangen met de werkloosheid. Naar verhouding zouden maar weinig studenten van de Gerrit Rietveld Academie nogmaals dezelfde opleiding kiezen, en onder hen is de werkloosheid ook relatief hoog.

Omgekeerd zijn er kleine, zelfstandige pabo’s waarvan de studenten allemaal een baan hebben gevonden. Slechts 9 procent van de afgestudeerden zou achteraf liever iets anders hebben gekozen.

© HOP. Bron: Factsheet HBO-monitor 2022, Vereniging Hogescholen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?